Hình ảnh Đại hội của đơn vị Huyện đoàn Trần Văn Thời, Thới Bình, Công An, U Minh.

Ngay sau thành công của Đại hội Đoàn cấp cơ sở, BTV Tỉnh Đoàn Cà Mau đã khẩn trương chỉ đạo tổ chức đại hội Đoàn cấp huyện, tương đương. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh. Quy trình bầu tại đại hội diễn ra đúng trình tự quy định; công tác ứng cử, đề cử tại đại hội dân chủ, công khai, lựa chọn nhân sự có năng lực, đảm bảo tiêu chuẩn quy định.

Các văn kiện được chuẩn bị, kỹ lưỡng, khoa học theo hướng tinh gọn, nội dung văn kiện đánh giá đúng thực tế tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ qua. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới bám sát các nội dung chỉ đạo của Đoàn cấp trên và tình hình thực tế tại địa phương.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư với sự tín nhiệm cao. Công tác tuyên truyền Đại hội đã được thực hiện đồng bộ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Các công trình chào mừng Đại hội Đoàn các cấp thiết thực mang đậm chất tuổi trẻ, đậm chất thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Thành công của Ddại hội Đoàn cấp huyện và tương đương là tiền đề quan trọng tiến tới thành công của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Mộng Tuyền
Tỉnh Đoàn Cà Mau