Cách nào để tăng hiệu quả trong đoàn kết tập hợp thanh niên?

Diễn đàn trực tuyến số 6 “Thanh niên Việt Nam đoàn kết, phát huy sức mạnh nội sinh toàn dân tộc” trong khuôn khổ Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023 thu hút nhiều ý kiến tâm huyết, hiến kế giúp tổ chức Đoàn, Hội tăng hiệu quả trong đoàn kết tập hợp thanh niên hiện nay.

Cách nào để tăng hiệu quả trong đoàn kết tập hợp thanh niên? ảnh 1
Thanh niên đoàn kết để phát huy sức mạnh nội sinh toàn dân tộc.

Nêu câu chuyện thực tế ở địa phương mình, chị Lê Thị Nhi (đại biểu đến từ Gia Lai) cho biết, hiện Gia Lai có 13 tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước với 279 đoàn viên. Đội ngũ cán bộ Đoàn ở các doanh nghiệp luôn năng nổ nhiệt tình khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, việc thành lập và duy trì hoạt động của tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, vì doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đa số quy mô nhỏ, hiệu quả sản xuất chưa cao nên chưa thiết tha đến các hoạt động tổ chức Đoàn, Hội.

Trước thực trạng đó, chị Nhi nhận thấy, cần kịp thời thực hiện các giải pháp hỗ trợ, củng cố, kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động tại các tổ chức cơ sở Đoàn trung bình, yếu, kém.

Theo chị, cần tiếp tục hướng dẫn công tác đoàn viên; hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, các doanh nghiệp làm việc theo điều kiện ca, kíp. Trong đó, xác định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của chi đoàn, Đoàn cơ sở và mối quan hệ giữa chi đoàn, Đoàn cơ sở và Công đoàn, Ban lãnh đạo tại các doanh nghiệp.

“Quan trọng nhất, mỗi cơ sở Đoàn cần củng cố điểm mạnh của mỗi đoàn viên để phát huy năng lực chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị”, chị Nhi nói.

Tại diễn đàn trực tuyến, anh Nguyễn Như Sơn, Ủy viên BCH Tỉnh Đoàn Hà Nam cho rằng, đoàn viên, thanh niên phải xác định phấn đấu cho bản thân mình vì một mục đích chân chính.

“Đoàn kết là sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng hành động vì một mục đích chung, dìu dắt nhau cùng tiến bộ. Nhưng đoàn kết không có nghĩa là im lặng, làm ngơ, là bao che cho những khuyết điểm của đồng chí đồng nghiệp mình. Tuy nhiên việc góp ý kiến phải chân thành, đúng lúc, đúng nơi để đồng chí đồng nghiệp mình lắng nghe và khắc phục. Đó là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết nội bộ ngày càng vững chắc hơn", anh Sơn nói.

 

Cách nào để tăng hiệu quả trong đoàn kết tập hợp thanh niên? ảnh 2

Đoàn đại biểu tham quan Trường Đại học VinUni trong khuôn khổ Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

 

Còn anh Nguyễn Duy Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên CTCP kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng góp ý thêm, các cơ sở Đoàn cần đa dạng hóa loại hình và phương thức tập hợp thanh niên theo sở thích, chuyên môn, nghề nghiệp.

“Đặc biệt là tại cấp cơ sở, cán bộ Đoàn cần năng động, sáng tạo, chủ động hướng dẫn thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm phù hợp với các thành phần thanh niên ở một số ngành, nghề để thu hút sự quan tâm của thanh niên địa phương như văn nghệ sĩ trẻ, vận động viên trẻ, hướng dẫn viên du lịch trẻ...”, anh Linh nói.