CHÂN DUNG NHỮNG NGƯỜI THÀNH CÔNG NHẤT THỜI ĐẠI ĐÃ TỪNG KHỞI NGHIỆP THẤT BẠI

Có ai biết các doanh nhân thành đạt nhất thế giới hiện nay cũng từng thất bại thảm hại với những dự án khởi nghiệp trong quá khứ. Hãy cùng điểm lại xem họ đã từng làm gì?

1. Bill Gates

2. Steve Jobs

3. Jeff Bezos

4. Colonel Sanders

5. JK Rowling

6. Warren Buffet

7. Laurence Ellison

8. Oprah Winfrey

9. Walt Disney

Nguồn: HappyYouth

T.LN1