Chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không": Biểu tượng của ý chí, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam

(CTG) Chiến thắng 'Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không' là một trong những chiến công oanh liệt, là bản hùng ca vĩ đại trong thế kỷ 20: mãi đi vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

 

 

Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” là một trong những chiến công oanh liệt, là bản hùng ca vĩ đại trong thế kỷ 20: mãi đi vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta như những “Chi Lăng,” “Hàm Tử,” “Đống Đa,” trở thành biểu tượng của ý chí, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh./.

Nguồn TTXVN