Chủ tịch Đồng Tháp đối thoại với đại biểu dự Đại hội Đoàn ảnh 1

Đại biểu Lê Nguyễn Huỳnh Anh, Bí thư xã đoàn Bình Thành (Lấp Vò) đặt vấn đề. - Ảnh: Hòa Hội

Đại biểu Lê Nguyễn Huỳnh Anh, Bí thư xã đoàn Bình Thành, huyện Lấp Vò đặt vấn đề: “Trong thời gian tới, tỉnh có những định hướng, giải pháp nào để hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhất là nội dung liên quan đến thủ tục hành chính nhằm biến ý tưởng thành hành động, biến dự án trên giấy thành mô hình thực tế trong khởi nghiệp và đạt mục tiêu khởi nghiệp phải thật sự hiệu quả?”

Chủ tịch Đồng Tháp đối thoại với đại biểu dự Đại hội Đoàn ảnh 2

Đồng thời, các đại biểu đặt các vấn đề liên quan chính quyền số, chính quyền điện tử của tỉnh Đồng Tháp; công tác chỉ đạo, điều hành, phương hướng của tỉnh đối với lĩnh vực này trong thời gian tới; giải pháp đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, việc theo dõi tiến độ hồ sơ, thủ tục hành chính.

Chủ tịch Đồng Tháp đối thoại với đại biểu dự Đại hội Đoàn ảnh 3

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên còn quan tâm đến kế hoạch bồi dưỡng nhân lực phụ trách cải cách hành chính và chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao; giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp, nhất là sự đồng hành của tỉnh đối với khởi nghiệp trên nền tảng ứng dụng công nghệ số.

Chủ tịch Đồng Tháp đối thoại với đại biểu dự Đại hội Đoàn ảnh 4

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa trả lời đại biểu. - Ảnh: Hòa Hội

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa thông tin về sự vươn lên, phát triển từng ngày của tỉnh Đồng Tháp. Những chủ trương, quyết sách của tỉnh trong đào tạo nguồn nhân lực, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài với phương châm xuyên suốt “đi làm thuê về làm chủ”; thay đổi tư duy trong tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu công nghiệp. Đồng thời, ông cho biết, tỉnh xác định tiếp tục phát huy kết quả cải cách hành chính, đặc biệt là chuyển đổi số, xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ người dân và doanh nghiệp là mũi đột phát. Cùng với đó là lấy tài nguyên con người làm động lực phát triển, vì vậy trong thời gian qua tỉnh ban hành nhiều chương trình, chính sách thúc đẩy phát triển khởi nghiệp.

Chủ tịch Đồng Tháp đối thoại với đại biểu dự Đại hội Đoàn ảnh 5

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp trả lời câu hỏi của các đại biểu. - Ảnh: Hòa Hội

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho rằng, những nội dung đặt ra tại buổi gặp gỡ này cũng chính là những nội dung trọng tâm đang được tỉnh tập trung thực hiện và rất phấn khởi khi lực lượng trẻ của tỉnh nhà đã quan tâm đối với sự phát triển của quê hương và không đứng ngoài cuộc trong quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử. Ngoài ra, ông Nghĩa đề nghị các địa phương quan tâm nhiều hơn nữa đến chuyển đổi số, chú ý đến hoạt động khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ số.

Chủ tịch Đồng Tháp đối thoại với đại biểu dự Đại hội Đoàn ảnh 6

Quang cảnh chương trình đối thoại. - Ảnh: Hòa Hội

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và lãnh đạo các Sở, ngành đã thông tin, làm rõ những vấn đề mà các bạn trẻ đặt ra. Qua đó, giúp cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên, thanh niên nắm bắt được nhiều thông tin về cải cách hành chính của tỉnh nhà, chương trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, đặc biệt là các mô hình mới, cách làm hay đang được địa phương triển khai, cũng như định hướng hỗ trợ, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trên địa bàn.

Theo TP