Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu

(CTG)Sáng 14/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Ảnh: Nhật Minh

Sáng 14/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Cùng đi có ông Trần Thanh Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9; các Phó trưởng Ban Tổ chức hội nghị: Ông Vũ Hải Hà - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam; đại diện Ban lãnh đạo, Ban Thư ký IPU.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. (Ảnh: Nhật Minh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nghe các cơ quan báo cáo và kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, kỹ thuật, công tác an ninh, y tế, thông tin truyền thông...; tổng duyệt chương trình Lễ khai mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9; thăm các gian hàng tại khu triển lãm giới thiệu thành tựu đổi mới sáng tạo, sản phẩm OCOP.

Đến nay, tất cả công tác chuẩn bị đã hoàn thành, sẵn sàng mọi điều kiện cho việc tổ chức thành công Hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương Ban Tổ chức Hội nghị, Ban Thư ký Quốc gia Hội nghị, các tiểu ban, nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam và các cơ quan hữu quan Trung ương, thành phố Hà Nội đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc rất lớn chuẩn bị tổ chức Hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu ảnh 3

Quang cảnh phòng họp Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. (Ảnh: Nhật Minh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu ảnh 4

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Nhật Minh)

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 là sự kiện đối ngoại đa phương lớn nhất được Việt Nam đăng cai tổ chức trong năm nay. Hội nghị thu hút sự tham dự của gần 500 đại biểu quốc tế và trong nước, đến từ nghị viện các nước thành viên IPU và các tổ chức liên nghị viện, tổ chức quốc tế, quan sát viên.

Việc Quốc hội đăng cai tổ chức Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, phát huy vai trò của Quốc hội trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng ta, nhất là Nghị quyết số 34-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng”, Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khoá XII về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, tiếp tục khẳng định sự tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm, phát huy vai trò, vị thế của Quốc hội Việt Nam tại IPU.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu ảnh 5Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu ảnh 6Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu ảnh 7Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu ảnh 8

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra khu vực triển lãm. (Ảnh: Nhật Minh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh, chủ đề “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo” của Hội nghị, vừa mang tính thời sự vừa hướng đến tương lai phát triển bền vững trên toàn cầu.

Hội nghị là cơ hội để các nghị sĩ trẻ đến từ các nghị viện thành viên Liên minh Nghị viện thế giới cùng nhau thảo luận về các hành động của nghị viện, phát huy vai trò của giới trẻ trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Ban Tổ chức Hội nghị, Ban Thư ký Quốc gia Hội nghị, các tiểu ban, các cơ quan hữu quan tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các công việc, bảo đảm tổ chức thành công Hội nghị, thể hiện rõ vai trò và dấu ấn của nước chủ nhà.

Theo TPO