Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2018

Họp báo chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2018.

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2018 (1)

Ngày 25/7/2018 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tập đoàn Thiên Long tổ chức họp báo giới thiệu Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2018.

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2018 (2)

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2018 (3)

Năm nay, chương trình tuyên dương 63 thầy giáo, cô giáo đang dạy học sinh khuyết tật trong cơ sở giáo dục chuyên biệt, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm bảo trợ xã hội và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2018 (4)

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2018 (5)