Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII

(CTG) Nhằm cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, ngày 10/01/2020, Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với nhiều nội dung.

 

Tải Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2029 - 2024

- Link 1: http://thanhgiong.vn/van-ban?page=2

- Hoặc tại đây.

 

CTG