Cuộc thi Nhảy “Yêu nước sạch, hành động xanh”

CTG - Nước sạch là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, không có nước sạch sẽ gây ra những hậu quả khôn lường đối với cuộc sống con người. Là một công dân trách nhiệm, chúng ta cùng nhau chung tay bảo vệ nguồn nước sạch quý báu. Hãy cùng chúng tôi tham gia cuộc thi Cover điệu nhảy “Yêu Nước Sạch, Hành Động Xanh” được tổ chức bởi Cổng Tri Thức Thánh Gióng và AB InBev ngay hôm nay.