Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp" năm 2020

(CTG) Ngày 14/10/2020, Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An tham dự vòng Bán kết online Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” năm 2020 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

 

Lãnh đạo và các đội thi chụp hình lưu niệm.

Thực hiện Công văn số 2228/TCGDNN-HSSV ngày 29 tháng 09 năm 2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc tham dự Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên GDNN” năm 2020 - Startup Kite vòng Bán kết khu vực;

Với hình thức thi online, Các nhóm Startup có 5 phút thuyết trình về bản dự án khởi nghiệp và có tối đa 10 phút để phản biện các câu hỏi của Ban Giám khảo thông qua hệ thống hội họp trực tuyến "Google meet".

Tham dự vòng Bán kết Cuộc thi là vinh dự, là cơ hội để học sinh, sinh viên Nhà trường được giao lưu, học hỏi kiến thức về khởi nghiệp, được thể hiện ý tưởng, kêu gọi đầu tư thông qua các dự án. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm khơi dậy tinh thần đam mê, sự sáng tạo, tư duy năng động và tạo nguồn cảm hứng kinh doanh, từ đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên Nhà trường.

Anh Đức