Đại biểu dự Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp viếng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ảnh 1

Đoàn đại biểu đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 vào viếng mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc. - Ảnh: Hòa Hội

Đại biểu dự Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp viếng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ảnh 2
Đại biểu dự Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp viếng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ảnh 3

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – Thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã dành cả cuộc đời để mang hết tài năng, đức độ cứu nước, cứu dân và luôn được nhân dân Đồng Tháp kính mến, yêu thương, đùm bọc như người thân ruột thịt. Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp về đây kính dâng những nén hương với lòng biết ơn vô hạn và thành kính tưởng nhớ đến cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do và sự thống nhất, phồn vinh của đất nước. - Ảnh: Hòa Hội

Đại biểu dự Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp viếng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ảnh 4

Anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp viếng cụ Nguyễn Sinh Sắc. - Ảnh: Hòa Hội

Đại biểu dự Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp viếng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ảnh 5
Đại biểu dự Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp viếng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ảnh 6

Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ cụ Nguyễn Sinh Sắc.

Đại biểu dự Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp viếng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ảnh 7

Báo công trước mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc, chị Lê Nguyễn Huỳnh Anh (Bí thư xã đoàn Bình Thành, huyện Lấp Vò) đại diện cho tuổi trẻ đất Sen Hồng cho biết, trong 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp đã đạt được những bước phát triển vượt bậc. Các chỉ tiêu Đại hội đề ra cơ bản hoàn thành, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, nhiều phong trào triển khai đạt kết quả tốt, có nhiều nét mới, sáng tạo, để lại dấu ấn trong xã hội. Đồng thời, công tác giáo dục của Đoàn ngày càng được đổi mới về phương thức, nâng cao về nội dung và đa dạng về giải pháp, góp phần tác động tích cực đến tư tưởng, đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật... của đoàn viên, thanh thiếu nhi, giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi hình thành lối sống đẹp, sống có ích cho cộng đồng và xã hội, tích cực thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các chương trình hành động cách mạng của Đoàn được các cấp bộ Đoàn phát động đã tạo thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đặc biệt là triển khai thực hiện rộng khắp 3 Chương trình hành động cách mạng và 3 Phong trào đồng hành với thanh niên, từ phong trào thanh niên tình nguyện đến chương trình “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”. - Ảnh: Hòa Hội

Đại biểu dự Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp viếng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ảnh 8
Đại biểu dự Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp viếng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ảnh 9

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp và các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã tiên phong đảm nhận những việc mới, việc khó với những công trình thanh niên tiêu biểu thể hiện sự quyết tâm của tuổi trẻ Đất sen hồng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đánh giá cao, ủng hộ. - Ảnh: Hòa Hội

Theo TP