Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(CTG) Ngày 15-4-2024, Hội LHTN Việt Nam huyện Đak Đoa đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.

 
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ 
 
 
Đại hội đã hiệp thương chọn cử 33 anh, chị vào Uỷ viên Ủy ban Hội khoá VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029, anh Lê Đình Chiến tiếp tục được hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện trực tiếp tại Đại hội; hiệp thương đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 10 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết.
 
Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, công tác Hội và phong trào thanh niên huyện Đak Đoa đã đạt được các mục tiêu đề ra với 8/9 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó có nhiều chỉ tiêu như phối hợp tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên; xây dựng mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển; hiến máu tình nguyện…
 
Các đại biểu đã biểu quyết thông qua 15 chỉ tiêu Công tác Hội và Phong trào thanh niên xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dịp này, có 03 tập thể và 05 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã được Ủy ban nhân dân huyện tặng Giấy khen.
 
 
Một số hình ảnh tại Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029:
 
 

 

 

 

Ngay sau Đại hội, đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội điểm cấp huyện tại Hội trường.
 
 
Huyện Đoàn Đak Đoa