Dấu ấn về những quyết sách quan trọng tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV

(CTG) Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã diễn ra thành công sau 22,5 ngày làm việc, với việc xem xét, quyết sách hàng loạt vấn đề hệ trọng của đất nước.

Dấu ấn về những quyết sách quan trọng tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV - 1
Theo Dân Trí