Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023: Nguyễn Tuấn Anh

(CTG) LĨNH VỰC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

 
Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023: Nguyễn Tuấn Anh ảnh 1

Họ tên: Nguyễn Tuấn Anh

Năm sinh: 23/10/1996

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Chuyên viên chính Phòng An ninh hệ thống ứng dụng, Công ty An ninh mạng Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Đơn vị giới thiệu: Ban Thanh niên Quân đội

Thành tích/Khen thưởng:

- Nhiệm vụ tìm kiếm lỗ hổng bảo mật của các tập đoàn, công ty, tổ chức hàng đầu trên thế giới với mục tiêu khẳng định trình độ năng lực, nâng tầm vị thế lĩnh vực an ninh mạng của Viettel, của Việt Nam trong khu vực và thế giới.

- Năm 2023 lọt top 10 các hacker đứng đầu bảng xếp hạng ở chương trình tìm kiếm lỗ hổng của FIS (công ty chuyên xử lý và thanh toán lớn nhất thế giới).

- Đến thời điểm hiện tại, số lượng lỗ hổng bảo mật mà Tuấn Anh đã báo cáo cho các tập đoàn, công ty, tổ chức trên toàn thế giới là hơn 600 lỗ hổng, trong đó có 300 lỗ hổng mức độ nghiêm trọng, điển hình như lỗ hổng cho phép chiếm quyền điều khiển hệ thống.

- Chủ trì thành công việc kiểm thử bảo mật 11 ứng dụng quan trọng của các tập đoàn, bộ, ngành trong nước như: Tập đoàn EVN, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, MBBank, ABBank, chứng khoán VPS, chứng khoán SSI,…

- Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở 4 năm liền (2020 - 2023).

- Chiến sĩ Thi đua toàn quân năm 2023.

- Bằng khen của Bộ Quốc phòng năm 2022.

 
Theo TPO