Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023: Dương Văn Tuấn

(CTG) LĨNH VỰC: QUỐC PHÒNG

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023: Dương Văn Tuấn ảnh 1

 

Họ và tên: Dương Văn Tuấn

Năm sinh: 1987

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Trợ lý Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cần Giuộc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An.

Đơn vị giới thiệu: Tỉnh Đoàn Long An

Thành tích/Khen thưởng:

- Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng trong lực lượng vũ trang huyện, tỉnh.

- Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động phòng truyền thống của lực lượng vũ trang huyện.

- Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên trong Đảng bộ tỉnh Long An.

- Chiến sĩ Thi đua cơ sở năm 2019, 2020

- Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng năm 2021.

- Giải Ba báo cáo viên giỏi Toàn quốc.

Theo TPO