Đưa kiến thức biển đảo, chủ quyền Việt Nam vào SGK

Các kiến thức về biển đảo sẽ được đưa vào SGK lớp 7 đến 9 trong chương trình GDPT mới bộ Cánh Diều.

Đó là nội dung được TS Nguyễn Văn Ninh, đồng chủ biên SGK môn Lịch Sử, Địa Lý lớp 6 Bộ Cánh Diều cho biết tại toạ đàm “Sách giáo khoa mới lớp 2, lớp 6: Những điểm ưu việt của bộ sách giáo khoa xã hội hóa đầu tiên" tổ chức chiều 10-3.

Theo TS Nguyễn Văn Ninh, điểm mới của chương trình Lịch sử và Địa lý đó là các cấp học từ trung học đến cơ sở có 4 chủ đề tích hợp gồm: Phát kiến địa lý; đô thị trong lịch sử, Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long và chủ quyền biển đảo. 4 chủ đề tích hợp trên được thiết kế từ lớp 7 đến lớp 9, còn lớp 6 mới chủ dừng lại ở 2 phân môn.

Chủ đề biển đảo được xây dựng trong chương trình mới được xã hội rất quan tâm. Đây cũng được xem là lần đầu tiên chủ đề biển đảo, chủ quyền Việt Nam được đưa vào SGK.

Đưa kiến thức biển đảo, chủ quyền Việt Nam vào SGK - ảnh 1

Buổi toạ đàm liên quan đến sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 diễn ra chiều 10-3.

“Chúng tôi đã nghiên cứu để thể hiện trong chủ đề tích hợp này, đó không chỉ là các kiến thức về biển đảo, mà còn là mạch kiến thức về chủ quyền Việt Nam, xác định vị trí chiến lược của biển đảo Việt Nam, nhằm giáo dục học sinh về tinh thần yêu nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm về việc bảo vệ chủ quyền của các em học sinh” – TS Ninh nói. 

Đưa kiến thức biển đảo, chủ quyền Việt Nam vào SGK - ảnh 2

Hai cuốn sách đầu tiên được tích hợp trong chương trình GDPT năm 2018.

PGS-TS Mai Sỹ Tuấn, Tổng chủ biên môn Khoa học Tự nhiên, cho biết đối với bộ SGK tích hợp, khi làm chương trình, các chủ biên đã bàn luận xây dựng môn Khoa học tự nhiên là môn tích hợp, còn Địa lý và lịch sử là môn học phối hợp.

TS Tuấn cũng nhấn mạnh đây là môn học đầu tiên tích hợp, vì vậy để giáo viên có thể dạy được là một thách thức rất lớn.

Phương châm của các nhà biên soạn SGK Cánh Diều lần này là sách tinh giảm, kế thừa sách hiện hành, đạt được yêu cầu của hiện đại lại phải thiết thực, gắn liền với cuộc sống, từ đó khơi nguồn sáng tạo, giúp học sinh tư duy quá trình học tập.

Nguồn: PLTPHCM