Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam và đồng chí Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí thành viên Đoàn công tác chỉ đạo đại hội của Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; lãnh đạo các ban, đơn vị Tỉnh đoàn.

 

 

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đồng chí Thân Trung Kiên - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội; kết quả tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở và cấp huyện; một số nội dung chính về chương trình, nhân sự đại hội; dự kiến danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu; công tác tuyên truyền chào mừng đại hội…

Tỉnh đoàn đã ban hành kế hoạch tuyên truyền đại hội, phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội… Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn tỉnh cơ bản đã hoàn thành; thống nhất thời gian tổ chức Đại hội sẽ diễn ra vào ngày 30-31/8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh chia làm 03 phiên với 415 đại biểu tham gia, trong đó có 257 đại biểu chính thức.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cảm ơn những ý kiến chỉ đạo, đóng góp của Đoàn công tác Trung ương Đoàn về công tác chuẩn bị đại hội. Để Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang diễn ra đúng tiến độ và thành công tốt đẹp; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn bám sát ý kiến đóng góp của Đoàn công tác để chỉnh sửa, bổ sung nội dung, kết cấu cho phù hợp.

 

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Giang. Các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị công phu, nghiêm túc; nội dung phù hợp với tình hình địa phương; quy trình nhân sự được thực hiện chặt chẽ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đề nghị trên cơ sở các ý kiến của thành viên đoàn công tác, đề nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cần tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các văn kiện đại hội. Chủ đề các diễn đàn tại đại hội cần ngắn gọn, cô đọng, có định hướng rõ nội dung thảo luận; tham luận tại đại hội phải có trọng tâm, trọng điểm, nêu bật được kết quả và có giải pháp để nâng cao công tác đoàn thời gian tới; công tác tuyên truyền đại hội cần đa dạng hình thức, tạo hiệu ứng lan tỏa tới đông đảo đoàn viên, thanh niên. Để đảm bảo được màu sắc của Đoàn, cần xây dựng chi tiết các phương án, kịch bản chương trình, công tác tổ chức đại hội, quan tâm đến công tác tuyên truyền sau khi tổ chức đại hội…

Tỉnh Đoàn Bắc Giang