Gia Lai: Quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh cho 1.000 cán bộ đoàn

(CTG) Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những kết quả, thành công của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai, lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027; trong hai ngày 9 và 10/3 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

        Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027


Hội nghị diễn ra với hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 22 điểm cầu trong toàn tỉnh với sự tham gia của 1.000 cán bộ đoàn cấp xã đến cấp tỉnh.

Tại hội nghị, các cán bộ đoàn được nghe phổ biến, quán triệt các chuyên đề như: Các nội dung Nghị quyết đại hội và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội XV về công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; nghị quyết đại hội và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XV về các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên, công tác quốc tế thanh niên, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; công tác phụ trách Đội, bảo vệ chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; và các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị.

Tỉnh Đoàn Gia Lai