Giá trị hình mẫu của thanh niên thời đại mới, cần những phẩm chất gì?

(CTG) Theo PGS.TS. Tạ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, hình mẫu thanh niên phù hợp với các hệ giá trị sẽ là nền tảng để mỗi người trẻ tuổi đều có hoài bão lớn lao, thay vì là gánh nặng khi bước chân ra ngoài xã hội. Có hoài bão, có niềm tin, có lý tưởng lớn lao mới có thể quy hoạch cuộc đời cho bản thân mình, lập kế hoạch dài hạn cho chính mình.

Ngày 16/5, T.Ư Đoàn chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tổ chức Hội thảo “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam, góp phần thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chủ trì hội thảo có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; PGS.TS. Tạ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; anh Nguyễn Thái An - Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn.

Giá trị hình mẫu của thanh niên thời đại mới, cần những phẩm chất gì? ảnh 1

Anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; PGS.TS. Tạ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; anh Nguyễn Thái An - Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn chủ trì hội thảo. Ảnh: Bảo Anh

Hội thảo được tổ chức với hình thức trực tiếp, kết hợp với trực tuyến tại điểm cầu trung tâm và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; đồng thời phát sóng trực tuyến trên tất cả các nền tảng số của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

3 giá trị cốt lõi, 12 tiêu chí hình mẫu thanh niên

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS. Tạ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cho biết, tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dặn dò thanh niên cần có “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

Giá trị hình mẫu của thanh niên thời đại mới, cần những phẩm chất gì? ảnh 2

PGS.TS. Tạ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đã phát động trong đoàn viên, thanh niên cả nước thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” và xác định những thành tố trong chỉ đạo của Tổng Bí thư là các giá trị cốt lõi trong hình mẫu thanh niên Việt Nam.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, tiếp tục xác định triển khai Cuộc vận động này và cụ thể hóa 3 giá trị cốt lõi thành 12 tiêu chí cơ bản trong hình mẫu thanh niên, đó là: có lý tưởng cách mạng; bản lĩnh vững vàng; giàu lòng yêu nước; đạo đức trong sáng; lối sống văn hóa; tuân thủ pháp luật; tiên phong hành động; sáng tạo không ngừng; học tập liên tục; có sức khỏe tốt; kỹ năng phù hợp; khát vọng vươn lên.

Trên cơ sở đó, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã cụ thể hóa thành tiêu chí của hình mẫu thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, đơn vị. Cuộc vận động đã có sức lan tỏa lớn trong thanh niên. Các giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam đã trở thành mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của các bạn trẻ.

“Từ những kết quả đạt được, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đã ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Cuộc vận động với nhiều nội dung, giải pháp mới, quan trọng, phù hợp với tình hình mới. Đây tiếp tục được coi là định hướng, thước đo đánh giá hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục và sự trưởng thành của thanh niên”, ông Tuấn chia sẻ.

Giá trị hình mẫu của thanh niên thời đại mới, cần những phẩm chất gì? ảnh 3

Các đại biểu tham luận trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Bảo Anh

Theo ông Tuấn, thanh niên là chủ nhân của thời đại và tương lai của đất nước. Vì vậy, giá trị hình mẫu thanh niên không chỉ có ý nghĩa cá nhân mà còn có ý nghĩa lịch sử, thời đại. Việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên hiện nay một mặt tiếp thu các giá trị văn minh nhân loại, gần gũi hơn với các trào lưu tiến bộ trên thế giới, mặt khác sẽ phát huy được những lợi thế của nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, cũng như truyền thống bất khuất, lý tưởng cách mạng của các thế hệ đi trước.

“Hình mẫu thanh niên phù hợp với các hệ giá trị sẽ là nền tảng để mỗi người trẻ tuổi đều có hoài bão lớn lao, thay vì là gánh nặng khi bước chân ra ngoài xã hội. Có hoài bão, có niềm tin, có lý tưởng lớn lao mới có thể quy hoạch cuộc đời cho bản thân mình, lập kế hoạch dài hạn cho chính mình; ở đây chính là thanh niên có thể tìm được điểm giao thoa giữa sở thích cá nhân, yêu cầu của đất nước và tầm nhìn của thời đại”, PGS.TS. Tạ Minh Tuấn nhấn mạnh.

Giá trị hình mẫu của thanh niên thời đại mới, cần những phẩm chất gì? ảnh 4

TS. Lê Hải - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng ban Tạp chí Cộng sản điện tử

Trao đổi tại hội thảo, TS. Lê Hải - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng ban Tạp chí Cộng sản điện tử cho rằng, chuẩn mực đạo đức hay hệ giá trị thanh niên Việt Nam là chuẩn mực đạo đức cách mạng của thanh niên, gồm cả đức và tài, vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Ông cho rằng, chuẩn mực đạo đức thanh niên Việt Nam gồm: sắt son, xung kích, nghĩa tình, trí tuệ, sáng tạo, hội nhập.

Ông Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hoá giáo dục của Quốc hội, cho rằng trong bất kỳ thời kỳ nào, chúng ta cũng cần có những phẩm chất căn cốt của con người Việt Nam là: yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình, để mỗi cá nhân điều tiết bản thân tự tin hội nhập mà không hoà tan.

Giá trị hình mẫu của thanh niên thời đại mới, cần những phẩm chất gì? ảnh 5

Các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia hội thảo

Còn theo ông Hoàng Bình Quân – nguyên Trưởng ban Đối ngoại T.Ư, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, để thanh niên xứng đáng là lực lượng kiến tạo tương lai, lĩnh ấn tiên phong xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc cần hội tụ các phẩm chất: lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, khát vọng, tri thức cao và giàu kỹ năng.

Mỗi thanh niên cần xây dựng động cơ, thái độ đúng đắn

Kết luận hội thảo, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cho biết, hội thảo nhận được 40 bài tham luận, 12 ý kiến phát biểu, trao đổi rất tâm huyết, chất lượng.

Giá trị hình mẫu của thanh niên thời đại mới, cần những phẩm chất gì? ảnh 6

Anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN

Theo anh Triết, các tham luận, ý kiến trao đổi tại Hội thảo khẳng định chuẩn mực đạo đức của thanh niên Việt Nam, với 3 giá trị nền tảng “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” và 12 tiêu chí cốt lõi được xác định trong Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”. Đó là sự kết tinh nhiều giá trị, phẩm chất cao đẹp của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và nhất là chuẩn mực con người Việt Nam.

“Thực hiện được những giá trị hình mẫu của thanh niên là một trong những thành tố góp phần xây dựng hệ giá trị con người, định vị hệ giá trị gia đình, hệ giá trị văn hóa và trên hết là hệ giá trị quốc gia”, anh Triết nói.

Giá trị hình mẫu của thanh niên thời đại mới, cần những phẩm chất gì? ảnh 7

Hội thảo kết nối tới 63 điểm cầu

Giá trị hình mẫu của thanh niên thời đại mới, cần những phẩm chất gì? ảnh 8

Anh Triết cho biết, trên cơ sở hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam, cùng giá trị hình mẫu thanh niên với 12 tiêu chí đã được triển khai trong thời gian qua, cần xem xét xác định giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới nhằm định hướng cho thanh niên sát với điều kiện hiện nay, bao gồm những giá trị chung và giá trị nhân cách cần hướng tới.

Theo anh Triết, có thể nghiên cứu để tiếp tục khẳng định và cụ thể hóa nội hàm 12 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới”. Đồng thời, cần chú trọng đến “4 tạo”, gồm: tạo nhận thức cho thanh niên; tạo môi trường để thanh niên hoạt động, trưởng thành; tạo điều kiện cho thanh niên và tạo điển hình để nêu gương cho thanh niên.

Trong xây dựng giá trị hình mẫu, anh Triết đặc biệt nhấn mạnh vai trò tự thân của thanh niên là yếu tố hết sức quan trọng. “Mỗi thanh niên cần xây dựng động cơ, thái độ, trách nhiệm đúng đắn và tự giác, chủ động, sáng tạo trong tự học tập, bồi dưỡng, rèn luyện, khắc phục biểu hiện cơ hội, trung bình chủ nghĩa. Phải vận dụng các phương pháp: tự thuyết phục, tự rèn luyện, tự kiềm chế, tự điều chỉnh, tự phê bình; đồng thời luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần tự tu dưỡng về đạo đức lối sống, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

Theo TP