Giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ

(CTG) Ngày 28/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021-2030”.

 

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn chủ trì Hội nghị.

Đây là hội nghị quan trọng để triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, định hướng giải pháp, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021-2030.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Điểm cầu trung tâm tại Bộ GDĐT kết nối tới 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm trong cả nước; các đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Tỉnh uỷ, UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương,…

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi

Tham luận của các đại biểu tham dự hội nghị bên cạnh khẳng định, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa giải quyết những vấn đề trước mắt, vừa mang tính chiến lược, có giá trị định hướng lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh điểm cầu tại Bộ giáo dục đào tạo.

Các tham luận đặc biệt nhấn mạnh định hướng giải pháp, tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 1895/QĐ-TTg, để đạt được mục tiêu đề ra. Trong những năm qua, nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng đã được ban hành và triển khai hiệu quả. Theo đánh giá bước đầu, các chương trình đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của mỗi thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, nhà trường, gia đình và toàn xã hội.

Tuy nhiên, đứng trước những thay đổi nhanh chóng của xã hội, sự hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam đối với thế giới thì những kết quả đạt được về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Tại hội nghị, TS. Nguyễn Thị Thu Anh- Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành cho rằng, để giáo dục học sinh, mỗi cán bộ, giáo viên phải là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Bên cạnh đó, nhà trường cũng triển khai nhiều giải pháp giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ cho học sinh. Trong các giờ chào cờ, sinh hoạt lớp, nhà trường tổ chức theo các chủ đề sinh động để lan tỏa giá trị yêu thương. Bên cạnh đó, là các hoạt động thiện nguyện để học sinh tham gia nhằm khơi dậy lòng yêu thương con người, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Theo GS. Hoàng Chí Bảo- Chuyên gia cao cấp, nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận T.Ư, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc là giải pháp căn cơ để ươm mầm và khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi bạn trẻ. “Lòng yêu nước là điều cao cả thiêng liêng, là giá trị nổi bật, kết tinh trí tuệ, đạo đức, lẽ sống, khí phách, lương tâm, danh dự của con người và dân tộc mà việc giáo dục phải đặc biệt chú trọng nuôi dưỡng, phát huy cho lớp trẻ. Đây là khởi nguồn để hình thành nhân cách làm người. Cần phải dạy cho thế hệ trẻ, từ tuổi ấu thơ đến tuổi thanh niên tình yêu Tổ quốc, bắt đầu từ quê hương mình đến đất nước, dân tộc và con người, hội tụ trong hai tiếng Việt Nam”, GS. Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh.

Giáo dục thế hệ trẻ được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ luôn được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư khẳng định, giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ luôn được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trong đó, giáo dục đạo đức là nền tảng, được thể hiện qua phương châm dạy học “Tiên học lễ, hậu học văn”, là “dạy chữ, dạy người, dạy nghề”.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư lưu ý, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng là lớp người trẻ, đang có nhiều sự thay đổi về cả thể chất lẫn tinh thần. Nếu không được chăm lo, bồi dưỡng thường xuyên, rất dễ phai nhạt lý tưởng cách mạng, mơ hồ, dao động, nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh. Vì vậy, cần phải chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ kiên định lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ là quá trình lâu dài, thường xuyên, liên tục, cần sự tham gia của toàn xã hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, gia đình, nhà trường. Và chính thế hệ trẻ cũng phải ra sức học tập, lao động, rèn luyện để ngày càng tiến bộ, tự bồi đắp ước mơ, hoài bão, góp sức xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh.

Anh Nguyễn Tường Lâm- Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, T.Ư Đoàn chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng gắn liền với xây dựng giá trị văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm- Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, Trung ương Đoàn chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng gắn liền với xây dựng giá trị văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nhiệm vụ của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong thời gian tới là tạo ra những môi trường sinh động, hấp dẫn, để lối cuốn, tập hợp và cỗ vũ thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động bảo tồn, lưu giữ và phát huy những giá trị đặc sắc của truyền thống văn hóa dân tộc; xác lập các tiêu chí, chuẩn mực thanh niên Việt Nam thời kỳ mới dựa trên nền tảng văn hóa, xem những giá trị về đạo đức, cốt cách con người Việt Nam với những đặc trưng như: thủy chung, nghĩa tình, đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, vị tha, nhân ái, kính trên nhường dưới, tôn sư trọng đạo… là hành trang bước ra thế giới.

"Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ triển khai nhiều giải pháp để góp phần chấn hưng và phát triển văn hóa dân tộc trở thành sức mạnh nội sinh to lớn của dân tộc với khởi nguồn đầu tiên là các diễn đàn, tọa đàm tham vấn chính sách; tổ chức các cuộc thi trực tuyên tìm hiểu về các phong tục, tập quán, lễ hội, di sản văn hóa… của dân tộc; cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về văn hóa; liên hoan văn nghệ sỹ trẻ toàn quốc … tạo điểm nhấn, môi trường cho thanh thiếu nhi được hiểu và có những hành động quyết liệt hơn để bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc nói chung và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa nói riêng phát triển nhanh, bền vững tạo ra những sản phẩm văn hóa thực chất hơn nữa phục vụ cho quá trình phát triển của đất nước". Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm nói.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong muốn, Chương trình 1895 được triển khai sâu rộng, đưa nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng vào chương trình hành động của ban, bộ, ngành, địa phương.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, ngay sau khi Chương trình 1895 được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với T.Ư Đoàn, các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong toàn quốc xây dựng Kế hoạch triển khai trong toàn ngành giáo dục với nhiều hình thức, phương pháp thiết thực nhằm phát huy niềm say mê, khơi dậy ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến ở mỗi học sinh, sinh viên.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong muốn, Chương trình 1895 được triển khai sâu rộng, đưa nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng vào chương trình hành động của ban, bộ, ngành, địa phương. Qua đó, góp phần thực hiện thành công mục tiêu “hình thành một lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc” như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chỉ ra.

Quyết định số 1895/QĐ-TTg đặt ra mục tiêu tiếp tục tăng cường, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng góp phần xây dựng thế hệ thanh niên, thiếu niên, nhi đồng có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách mạng; có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, có kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, tay nghề cao.

Cùng với đó, khơi dậy trong thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Theo ĐTN