Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020: 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến

(CTG) Chiều 5/2, tại trụ sở Trung ương Đoàn, Hội đồng xét chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020 đã họp lần thứ nhất thảo luận, cho ý kiến và bỏ phiếu kín chọn ra 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến.

 

Chủ trì buổi họp Hội đồng lần thứ nhất, có anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giải thưởng; và các ủy viên hội đồng xét chọn giải thưởng thuộc các ban, đơn vị, Trung ương Đoàn, cơ quan báo chí truyền thông, các đơn vị thuộc các bộ, ban, ngành.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giải thưởng chủ trì buổi họp. ẢNH: ĐỨC VĂN

Báo cáo Hội đồng về công tác chuẩn bị xét chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020, nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam cho biết, năm 2020 nhận được 152 hồ sơ hợp lệ từ 44 đơn vị gửi về. Trong 152 có 110 nam, 42 nữ; dân tộc thiểu số: 13; Phật giáo: 4; Công giáo: 2; học hàm cao nhất: Giáo sư tập sự (1); Phó Giáo sư (2); học vị cao nhất: Tiến sĩ (18), Thạc sĩ (9); nhiều tuổi nhất: 35 tuổi (9 đề cử); nhỏ tuổi nhất: 12 tuổi (2 đề cử); nhiều tuổi nhất: 35 tuổi (11 đề cử); ít tuổi nhất: 14 tuổi (1 đề cử).

152 đề cử thuộc 10 lĩnh vực: Học tập; nghiên cứu khoa học – sáng tạo; lao động sản xuất; kinh doanh – khởi nghiệp; quản lý hành chính nhà nước; quốc phòng; an ninh trật tự; thể dục thể thao; văn hóa nghệ thuật; hoạt động xã hội.

Các thành viên hội đồng thảo luận, cho ý kiến về các đề cử. ẢN: ĐỨC VĂN

Căn cứ hồ sơ và công tác thẩm định, phân tích, đánh giá, Thường trực Hội đồng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 đề xuất danh sách 25 đề cử tiêu biểu trên 9 lĩnh vực để Hội đồng xét chọn tại cuộc họp Hội đồng lần thứ 1. Tiêu chí để chọn các đề cử: Hồ sơ hợp lệ; thành tích của các đề cử trong năm 2020; các phần thưởng và hình thức tôn vinh trong năm 2020 và những năm trước; mức độ tác động và truyền cảm hứng xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng đề nghị các ủy viên hội đồng cùng phân tích, thảo luận, cho ý kiến và bỏ phiếu kiến chọn ra 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến để lấy ý kiến rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên, nhân dân cả nước.

Các thành viên Hội đồng tập trung thảo luận đánh giá, so sánh thành tích của từng đề cử trong từng lĩnh vực để chọn ra gương mặt tiêu biểu nhất. Tại buổi họp, ngoài đề cử của cơ quan thường trực Giải thưởng, các thành viên hội đồng đề cử thêm các ứng cử tiêu biểu, xuất sắc khác.

Sau một buổi làm việc đầy trách nhiệm, khách quan, công tâm, Hội đồng xét chọn giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 đã bỏ phiếu kín chọn ra 20 đề cử thuộc 9 lĩnh vực (lĩnh vực Quản lý hành chính nhà nước không có đề cử) vào vòng bình chọn trực tuyến.

Vòng bình chọn trực tuyến các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020, diễn ra từ ngày 6/2-26/2/2021. Phương thức bình chọn: sử dụng một hệ thống bình chọn duy nhất, địa chỉ: www.tainangtrevietnam.vn.

Dự kiến họp Hội đồng lần 2 Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểunăm 2020 dự kiến diễn ra vào ngày 8/3. Lễ Tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 và kỷ niệm 25 năm Giải thưởng dự kiến diễn ra ngày 22/3/2021.

Danh sách 20 đề cử GMTVNTB năm 2020 vào vòng bình chọn trực tuyến:

STT

Họ và tên

Lĩnh vực

1

Ngô Quý Đăng

Học tập

2

Đoàn Lê Hoàng Tân

NCKH – Sáng tạo

3

Bùi Thanh Nghị

Lao động sản xuất

4

Trần Anh Tú

Lao động sản xuất

5

Phạm Ngọc Anh Tùng

Kinh doanh – Khởi nghiệp

6

Trần Việt Hải

Quốc Phòng

7

Lê Thừa Văn

Quốc Phòng

8

Nguyễn Trung Đức

An ninh trật tự

9

Tống Văn Đông

An ninh trật tự

10

Nguyễn Văn Quyết

Thể dục thể thao

11

Nguyễn Văn Đương

Thể dục thể thao

12

Hoàng Thị Yến

Văn hóa nghệ thuật

13

Hoàng Tuấn Anh

Hoạt động xã hội

14

Vũ Trọng Đại

NCKH – Sáng tạo

15

Nghiêm Tiến Viễn

Kinh doanh – Khởi nghiệp

16

Bùi Hồng Đức

Học tập

17

Hà Ánh Phượng

Hoạt động xã hội

18

Đặng Đức Huy

NCKH – Sáng tạo

19

Ninh Đức Hoàng Long

Văn hóa nghệ thuật

20

Võ Minh Quang

Văn hóa nghệ thuật

Minh Kiệt