Hà Nội muốn xây dựng "trường học hạnh phúc"

(CTG) Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đề nghị nghiên cứu đưa môn "Hà Nội học" vào giảng dạy tại các trường ở thủ đô, đồng thời hoàn thiện tiêu chí xây dựng "trường học hạnh phúc" trên địa bàn.

Đó là một trong những yêu cầu được đưa ra tại Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, do Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành ngày 19/2. 

Ban Thường vụ Thành ủy nhấn mạnh định hướng xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đưa nhà trường thực sự trở thành cái nôi nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, đạo đức, lối sống… cho thế hệ trẻ thủ đô, hướng tới hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Hà Nội muốn xây dựng trường học hạnh phúc - 1

Hà Nội sẽ nghiên cứu đưa môn "Hà Nội học" vào giảng dạy tại các trường trên địa bàn thủ đô (Ảnh minh họa: Hữu Nghị).

 

Đề cao việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và việc kiên quyết ngăn chặn bạo lực, tệ nạn học đường, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục lịch sử, văn hóa địa phương, giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh trong học sinh Hà Nội.

Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị nghiên cứu đưa môn "Hà Nội học" vào giảng dạy trong hệ thống các trường ở thủ đô; hoàn thiện tiêu chí xây dựng "trường học hạnh phúc" trên địa bàn. 

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu mỗi công dân thủ đô giữ gìn văn hóa ứng xử, giao tiếp, thể hiện sự lịch lãm, thân thiện, hiếu khách; kiên trì xây dựng người Hà Nội cao về trí tuệ, đẹp về nhân cách, xứng đáng là người dân thủ đô, làm cho Hà Nội trở thành một "đô thị đáng sống".

Cùng với đó là việc xây dựng và gương mẫu thực hành văn hóa lãnh đạo, quản lý, văn hóa liêm chính để mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, trở thành tấm gương chuẩn mực trong ứng xử, phát ngôn, giao tiếp tại công sở, gia đình, nơi cư trú và nơi công cộng... 

 

Hà Nội muốn xây dựng trường học hạnh phúc - 2

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ra chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh (Ảnh minh họa: Mạnh Quân). 

 Chỉ ra nhiều hạn chế, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho rằng còn những hành vi ứng xử thiếu văn hóa với môi trường tự nhiên, xã hội; tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức lối sống, đặc biệt là trong một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn, đẩy lùi...

Ban Thường vụ đánh giá những hạn chế nêu trên có nguyên nhân khách quan như tác động của mặt trái cơ chế thị trường, ảnh hưởng của văn hóa ngoại lai, song về chủ quan có phần do thiếu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên, chế tài xử phạt còn nhiều hạn chế...

Theo Dân Trí