Hà Tĩnh: Góp ý văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc và Đại hội Đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

(CTG) Ngày 28/4, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tổ chức hội nghị thảo luận, lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 trong các khối đối tượng.

 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự của các điểm cầu cấp tỉnh và cấp huyện.

Trong buổi sáng, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, thanh niên khối địa bàn dân cư, công nhân và doanh nhân trẻ. Chiều cùng ngày tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ, đoàn viên, thanh niên khối trường học, công chức, viên chức, trí thức trẻ và lực lượng vũ trang.

Tại các hội nghị, Ban Tổ chức đã ghi nhận 35 ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện. Nhiều ý kiến phát biểu trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ, có giá trị thực tiễn về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nói chung cũng như các nội dung liên quan trực tiếp đến tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các khối đối tượng…

Đại biểu tham gia Hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, thanh niên khối địa bàn dân cư, công nhân và doanh nhân trẻ.

Đối với văn kiện đại hội Đoàn toàn quốc, đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung trao đổi giải pháp về công tác giáo dục, tổ chức các phong trào, chương trình hoạt động của thanh thiếu nhi; đồng hành, hỗ trợ vì sự phát triển của tuổi trẻ Việt Nam; phương án khắc phục những khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi cho ĐVTN, ứng dụng tiến bộ khoa kỹ thuật vào sản xuất và kinh doanh…

Đối với dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Tỉnh đoàn khóa XVII trình tại đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVIII, bên cạnh ý kiến về các nội dung lớn của dự thảo báo cáo như: phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phương hướng, mục tiêu tổng quát, khẩu hiệu hành động, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá…, đại biểu cũng đã có nhiều góp ý, trao đổi về nhu cầu, nguyện vọng cơ bản của thanh niên theo các lĩnh vực, địa bàn công tác.

ĐVTN khối địa bàn dân cư, thanh niên công nhân, doanh nhân trẻ tập trung ý kiến về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng và phát huy vai trò của tổ chức Đoàn tại địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp; các hoạt động đồng hành, hỗ trợ phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp…

Các ý kiến của ĐVTN khối trường học, công chức, viên chức, trí thức trẻ, lực lượng vũ trang tập trung các nội dung về công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; phong trào tuổi trẻ sáng tạo, chuyển đổi số; giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác đoàn, các chương trình đồng hành với thanh niên…

Kết thúc hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, nghiên cứu kỹ và phát biểu ý kiến rất trách nhiệm, tâm huyết, sâu sắc, có giá trị thực tiễn về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đây là cơ sở quan trọng xây dựng nên tính thực chất, hành động, khả thi của báo cáo chính trị Đại hội đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII sắp tới.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn giao các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc tiếp tục lấy ý kiến góp ý dự thảo rộng rãi trong cán bộ, ĐVTN; khai thác tiềm năng, lợi thế, sức sáng tạo, phát huy trí tuệ tập thể của cán bộ, ĐVTN trong xây dựng văn kiện cũng như trong tổ chức các chương trình hành động, kế hoạch công tác của tổ chức Đoàn.

Đồng thời đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả, công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp; các hoạt động, chỉ tiêu nổi bật, các mô hình, cách làm sáng tạo, gương cán bộ Đoàn xuất sắc trên các lĩnh vực. Đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền về văn kiện Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII, cuộc vận động “Hiến kế cho Đoàn”...; triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội thanh niên, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phản biện kịp thời những thông tin xấu độc, xuyên tạc trước thềm Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII.

Phạm Tú
Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh