Hà Tĩnh: Hoàn thành Đại hội Đoàn cấp cơ sở đúng tiến độ

Đại hội Đoàn cấp cơ sở bắt đầu diễn ra từ cuối tháng 12, đầu tháng 01/2022 tại một số cơ sở. Đến nay, đã có 491/491 đơn vị tổ chức thành công đại hội, đạt tỷ lệ 100% (trong đó có 428 đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở; 63 đoàn trường học); 320 cơ sở đoàn bầu bí thư trực tiếp tại đại hội, đạt tỷ lệ 65%.

Để triển khai đại hội đoàn cấp cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương Đoàn, chủ động xây dựng và ban hành sớm kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội đến 100% các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh. Đồng thời, thành lập các tổ công tác chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của từng đơn vị.

Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh

Đặc biệt, để tạo sự thống nhất trong toàn tỉnh, trong tháng 1/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo tổ chức thành công 4 đại hội điểm cấp cơ sở gồm các đơn vị: Đoàn xã Hương Trạch, huyện Hương Khê; Đoàn xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên; Đoàn phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh và Đoàn cơ sở Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức phát trực tuyến các đại hội điểm để các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh theo dõi, học tập, rút kinh nghiệm.

Qua theo dõi, đánh giá cơ bản các đơn vị Đoàn cấp cơ sở đã tích cực chủ động xây dựng, hoàn thiện văn kiện trình tại Đại hội đảm bảo theo đúng quy định, công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình và đảm bảo các nội dung theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của đoàn cấp trên; phát huy tính dân chủ, trí tuệ của Ban Chấp hành, cán bộ, đoàn viên tham gia đóng góp ý kiến; đánh giá đúng thực trạng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua, đồng thời xây dựng phương hướng công tác nhiệm kỳ mới sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và định hướng của đoàn cấp trên…

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, việc tổ chức đại hội cấp cơ sở cũng còn một số hạn chế cần rút kinh nghiệm như chất lượng văn kiện, nội dung tham luận một số đơn vị chưa sâu, quá trình điều hành Đại hội, tiến hành bầu cử còn có sự lúng túng, thiếu kinh nghiệm.

 

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn

Thành công của Đại hội cấp cơ sở thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, cấp ủy các cấp và tinh thần chủ động, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo của tuổi trẻ toàn tỉnh. Đây chính là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương, tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thức XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phát huy những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo tổ chức đại hội Đoàn cấp cơ sở, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo thành công 05/18 Đại hội Đoàn cấp huyện, trong đó chỉ đạo tổ chức thành công 03 Đại hội điểm cấp huyện, bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.Dự kiến, Đại hội Đoàn cấp huyện sẽ hoàn thành trước 30/6/2022.

Phạm Tú