Tham dự Hội nghị có chị Nguyễn Ny Hương, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, các Ủy viên BTV, các ban, chuyên môn Tỉnh Đoàn và gần 400 cán bộ Đoàn chủ chốt, báo cáo viên, thành viên Câu lạc bộ lý luận trẻ các cấp.

Tai hội nghị, đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt, báo cáo viên, thành viên Câu lạc bộ lý luận trẻ các cấp đã được Phó trưởng phòng Báo chí, Tuyên truyền, Xuất bản, Ban Tuyên giáo Nguyễn Thái Hà trao đổi chuyên đề Kỹ năng đấu tranh, phản biện các thông tin xấu độc, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Nội dung chuyên đề chủ yếu tập trung đề cập đến nhưng vấn đề mặt trái của mạng xã hội; âm mưu, phương thức, thủ đoạn đưa thông tin xấu độc, giả mạo trên không gian mạng của các thế lực thù địch; tính cấp bách, phức tạp của công tác nhận diện, đấu tranh, phản bác, ngăn chặn và xử lý những thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Hướng dẫn các kỹ năng nhận diện, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; hướng dẫn phương pháp đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên mạng xã hội; nhiêm vụ cần thiết của đoàn viên thanh niên trong việc phòng chống các tin giả; cách thức chọn lọc, tiếp cận thông tin cũng như các hình thức giải trí phù hợp.

Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt, báo cáo viên, thành viên Câu lạc bộ lý luận trẻ các cấp cũng được nghe Thiếu tá Nguyễn Đình Sáng - Trưởng phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh trao đổi chuyên đề Kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, nhận diện phòng chống tin giả, tin lừa đảo trên không gian mạng.

Nội dung chuyên đề chú trọng đến tình trạng mất an toàn thông tin mạng trong giai đoạn hiện nay; cách nhận diện và cách thức kiểm soát thông tin trên mạng xã hội; cách thức bảo vệ tài khoản cá nhân, cơ quan, đơn vị…

Qua những nội dung trao đổi tại chương trình, đội ngũ cán bộ Đoàn, báo cáo viên, thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ các cấp đã được nâng cao nhận thức, kỹ năng cơ bản trong việc nhận diện, ngăn chặn những thông tin xấu độc trên mạng xã hội; từ đó kịp thời tuyên truyền, định hướng, nâng cao trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong chủ động nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin xấu độc trên không gian mạng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh