Hà Tĩnh: Tuổi trẻ toàn tỉnh tích cực triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

(CTG) Bằng các hình thức phong phú như tổ chức Hội nghị chuyên đề, các buổi sinh hoạt chủ điểm, các cuộc thi trực tiếp và trực tuyến,… tuổi trẻ Hà Tĩnh đã và đang tích cực triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kịp thời chỉ đạo 100% các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết với các hình thức tổ chức sáng tạo, khoa học, thiết thực và hiệu quả; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến; có kiểm tra, đánh giá, đôn đốc thường xuyên. Hình thức tổ chức phù hợp với lĩnh vực, địa bàn, trình độ của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Chị Nguyễn Ny Hương – UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Công tác tuyên truyền Nghị quyết được BTV Tỉnh Đoàn chủ động xây dựng, thiết kế dưới đa dạng các hình thức như infographic, bản tin số, tạp chí điện tử, video clip, cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn XII và chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin và mạng xã hội, các chuyên trang chuyên mục của Đoàn về các tuyến bài nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.

Thực hiện Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, BTV Tỉnh Đoàn kết nối điểm cầu cấp tỉnh và cấp huyện tham gia Hội nghị học tập, quán triệt cấp Trung ương vào ngày 4,5/3. Dịp này, BTV Tỉnh Đoàn cũng đã tổ chức hội tổ chức “Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến cho gần 3.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh. Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên là Thường trực Tỉnh Đoàn quán triệt về 4 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại Đoàn toàn quốc lần thứ XII gắn với triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đặc biệt, để Nghị quyết Đại hội Đoàn XII thực sự đi sâu và thấm nhuần trong cán bộ, Đoàn viên thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát động cuộc thi trực tuyến kiểm tra, học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Cuộc thi đã được triển khai tới 100% các cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia. Đến nay, Hà Tĩnh đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng toàn quốc về số lượng thí sinh tham gia cuộc thi với 2.756 thí sinh và 6.971 lượt thi, nhiều thí sinh đạt điểm tối đa 100 điểm với mốc thời gian ấn tượng.

Đoàn viên trường Đại học Hà Tĩnh tích cực hưởng ứng cuộc thi.

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn cũng đã chủ động lồng ghép tuyên truyền nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn XII trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ lý luận trẻ, hội nghị giao ban báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, các buổi sinh hoạt chủ điểm, sinh hoạt chi đoàn, chi hội. Nhiều đơn vị phát huy cao tinh thần chủ động, sáng tạo, thực hiện tuyên truyền Nghị quyết bằng các hình thức như: trò chơi trắc nghiệm, minigame trên ứng dụng số, hái hoa dân chủ, rung chông vàng, sân khâu hóa như Cẩm Xuyên, Thạch Hà…tạo sự hào hứng cho đoàn viên thanh niên. Đến nay đã có hơn 2.000 chi đoàn tổ chức sinh hoạt, thu hút được gần 15.000 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Việc học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII có ý nghĩa nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, đoàn viên thanh niên về các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm, đột phá của tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ mới, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của cả hệ thống tổ chức Đoàn từ trung ương đến địa phương, đảm bảo nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Từ đó thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển.

Giang Thanh
Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh