Khánh thành sân chơi miễn phí cho thanh thiếu nhi tại huyện Kiến Thụy TP Hải Phòng.

Theo đó, bảo vệ, chăm lo, giáo dục, tạo môi trường lành mạnh cho các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng học tập, rèn luyện, vui chơi, phát triển toàn diện là trách nhiệm của tổ chức Đoàn các cấp. Xuất phát từ thực tế trên địa bàn thành phố còn thiếu sân chơi mang tính cộng đồng dành cho trẻ em, trong nhiệm kỳ 2017-2022; Ban Thường vụ Thành đoàn xác định việc xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi là một trong những nội dung quan trọng thể hiện trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Với chỉ tiêu cụ thể được xác định từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đoàn thanh niên thành phố “Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi”; Thành đoàn đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng Quận, Huyện đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Khánh thành sân chơi miễn phí cho thanh thiếu nhi tại huyện An Lão. TP Hải Phòng.

Các cấp bộ Đoàn thành phố đã tích cực tuyên truyền, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương dành quỹ đất, quy hoạch địa điểm xây dựng và tu sửa điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Nguồn lực, kinh phí xây dựng các điểm vui chơi chủ yếu được huy động thông qua xã hội hóa, phối hợp với các địa phương, đơn vị và sự đóng góp của đoàn viên, thanh niên thành phố. Mặc dù gặp một số khó khăn về quỹ đất xây dựng eo hẹp và nguồn kinh phí còn hạn chế, nhưng nhờ sự vào cuộc đầy trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, nguồn kinh phí vận động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, công tác sửa chữa, xây mới các khu vui chơi đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Tính đến 13/7/2022, các cấp bộ Đoàn đã tham gia xây mới được 322 điểm vui chơi sinh hoạt cho thanh thiếu nhi (trên tổng số 217 xã, phường, thị trấn) xuất sắc vượt xa chỉ tiêu đã đề ra. Các khu vui chơi có tổng kinh xây dựng từ 20 triệu đồng trở lên, có những khu vui chơi, tổng kinh phí vận động lên đến hơn 100 triệu đồng. Nhiều đơn vị khối quận, huyện đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu như quận Ngô Quyền xây dựng mới 22 khu vui chơi (trên tổng 12 phường) vượt chỉ tiêu 10 khu vui chơi, quận Hồng Bàng xây dựng 22 khu vui chơi (15 phường) vượt chỉ tiêu 7 khu vui chơi, huyện Vĩnh Bảo xây dựng 56 khu vui chơi (tổng 30 xã, thị trấn), vượt chỉ tiêu 26 khu vui chơi; huyện Kiến Thụy xây dựng mới 29 khu vui chơi (tổng 18 xã, thị trấn), vượt chỉ tiêu 11 khu vui chơi.

Các công trình được khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng với nhiều loại hình vui chơi đã góp phần tạo sân chơi bổ ích, tập hợp được đông đảo thiếu nhi tại địa phương... Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên các đơn vị cũng đã có sáng kiến, bỏ nhiều công sức cải tạo, sửa chữa thêm nhiều sân chơi mới. Phải kể đến một số công trình tiêu biểu với công sức của đoàn viên, thanh niên, kinh phí vận động xã hội hoá lớn như Khu vui chơi cho các bệnh nhi tại Bệnh viên đa khoa huyện Vĩnh Bảo, Trung tâm y tế huyện Kiến Thụy; Khu vui chơi hành trình thứ 2 của lốp xe tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên…

Bên cạnh công tác sửa chữa và xây dựng mới các khu vui chơi, Đoàn thanh niên các xã, phường, thị trấn đã làm tốt công tác quản lý, duy trì tổ chức hoạt động tại sân chơi, đồng thời, có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, thay thể, bổ sung các trang thiết bị hằng năm để điểm vui chơi an toàn, lành mạnh và bổ ích.

Xây dựng các điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố là điểm sáng trong việc triển khai các hoạt động chăm lo cho thiếu niên nhi đồng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng, góp phần nâng cao vai trò tổ chức Đoàn trong việc xây dựng các thiết chế văn hóa cho thanh thiếu nhi và chung tay xây dựng nông thôn mới.

Thành Đoàn Hải Phòng