Tiếp đoàn có ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể liên quan tiếp Đoàn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hải Phòng hiện có khoảng gần 530.000 thanh niên, trong đó hơn 132.000 đoàn viên. Ngay từ khi Luật thanh niên năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021 và triển khai thực hiện Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030, UBND thành phố đã tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng đến các tầng lớp thanh thiếu niên và nhân dân thành phố. Cụ thể hóa Luật Thanh niên, thành phố đã tổ chức các cuộc đối thoại giữa Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố với thanh niên, qua đó lãnh đạo thành phố lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của thanh niên.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục được chú trọng, thành phố đã chỉ đạo biên soạn, in, ban hành miễn phí 18.000 tờ gấp, 100 cuốn Luật Thanh niên đến các sở, ngành, địa phương; phối hợp với các cơ quan truyền thông đăng tải nhiều tin, bài, hỏi-đáp về Luật Thanh niên…
 

 

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam phát biểu kết luận tại Hội nghị.
 

Từ việc triển khai Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền có nhiều chủ trương, giải pháp chăm lo, giáo dục và phát huy lực lượng thanh niên, quan tâm đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí thanh, thiếu niên lành mạnh; quan tâm quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ trẻ, tạo động lực để đội ngũ cán bộ trẻ tích cực phấn đấu tham gia vào các vị trí quan trọng của Đảng bộ và chính quyền các cấp.

Nổi bật, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kết luận số 09-KL/TU ngày 4/3/2021 về tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã; sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ thành phố; HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về hỗ trợ công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hàng năm trên địa bàn thành phố ở mức 10 triệu đồng/công dân; các sở, ngành, UBND các cấp bố trí đủ số lượng, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; công tác chăm lo thanh thanh thiếu nhi, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp được quan tâm, triển khai có hiệu quả…
 

Chị Vương Toàn Thu Thủy, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng báo cáo làm rõ một số nội dung.

Phát biểu tại buổi làm việc, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam biểu dương những kết quả thành phố Hải Phòng đạt được trong việc triển khai Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030.

Ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tại buổi làm việc, anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030; quan tâm hơn nữa đến thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, nhập cư; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên để có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

 

Ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể liên quan trả lời làm rõ một số nội dung liên quan, đồng thời sớm hoàn thiện báo cáo, gửi về Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Theo Cổng TTĐT Hải Phòng