Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nghề

(CTG) Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc vùa ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực lao động và việc làm.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Việt Nam Lê Tấn Dũng (phải) và Thứ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc Im Sep Jeong ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm.