Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản 2024

(CTG) Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2024- Phật lịch 2568, sáng nay 16/5/2024, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam.

Đoàn công tác Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư vị giáo phẩm, cùng toàn thể các vị tăng ni, cư sĩ, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hoà thượng Thích Thanh Điện nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 và mùa An cư Kiết hạ năm 2024 lời cầu chúc thân tâm an lạc, Phật sự viên thành.

Theo anh Nguyễn Ngọc Lương, đất nước đang đứng trước những thời cơ và vận hội mới, kinh tế - xã hội và đời sống của người dân không ngừng được nâng lên, tiềm lực, vị thế uy tín của đất nước ngày càng được khẳng định, đóng góp chung vào thành tựu rất đáng tự hào đó, có sự đóng góp tích cực của thanh niên cả nước, trong đó có thanh niên phật tử. “Bằng các phong trào thi đua yêu nước trong thanh niên phật tử, các hoạt động phật sự ích nước, lợi dân, ích đạo, lợi đời đã góp phần làm đẹp hơn hình ảnh thanh niên phật tử trong lòng Nhân dân và xã hội”, anh Lương chia sẻ.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản 2022.

Từ các nội dung chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các hoạt động phối hợp giữa tổ chức Hội và Giáo hội các cấp được tích cực triển khai, thông qua các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, vì cuộc sống cộng đồng. Các hoạt động đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước hòa bình, thịnh vượng; góp phần gìn giữ, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc, truyền thống dân tộc, xây dựng lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới giàu lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên.

Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa qua, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động hướng về Điện Biên Phủ cũng được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham gia và ủng hộ rất nhiều cả tinh thần, vật chất… được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và xã hội đánh giá cao.

Trong niềm vui của Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tin tưởng trong thời gian đến với đường hướng hành đạo đúng đắn, các vị giáo phẩm, tăng ni, cư sỹ cùng toàn thể thanh niên Phật tử sẽ tiếp tục chung tay góp sức cùng tổ chức Hội vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc và đạo pháp, tích cực tham gia phong trào thanh niên nói chung, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động nói riêng và cùng đồng bào cả nước chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Cám ơn tình cảm của anh Nguyễn Ngọc Lương dành cho Giáo hội, Hoà thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của tổ chức Đoàn, Hội đối với các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời gian vừa qua. Đồng thời khẳng định Giáo hội sẽ tiếp tục tục tuyên truyền, vận động các tăng ni, phật tử, đặc biệt là thanh niên phất tử sống “Tốt đời đẹp đạo”; chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, giúp đỡ người nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn. “Đặc biệt là tích cực vận động tăng ni, phật tử và thanh niên tham gia vào các hoạt động, chương trình của Đoàn, Hội tổ chức. Từ đó, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước”, Hoà thượng Thích Thanh Điện nói.

CTG