Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI

(CTG) Chiều nay 4/02/2021, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội BCH Trung ương Đoàn khóa XI. Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương dự và chủ trì.

 

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương; các anh, chị là Ủy viên BTV, BCH Trung ương Đoàn khóa XI.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết Hội nghị lần này sẽ bàn để thống nhất Chương trình hành động Chương trình hành động của Đoàn thanh niên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chính vì vậy các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, đóng góp ý để sớm ban hành chương trình, hành động để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. “Chương trình hành động của tổ chức Đoàn phải thể hiện tinh thần xung kích nhất, tiên phong nhất, nhanh nhất nhưng cũng phải chất lượng nhất, đó chính là đại diện cho thế hệ trẻ trong công cuộc phát triển đất nước”, anh Tuấn nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thông tin nhanh về kết quả Đại hội Đảng 13, anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết: Tuổi trẻ rất vui mừng khi được Đảng nhận định đánh giá, đặt niềm tin vào thế hệ trẻ trong nhiệm vụ vai trò trung tâm, để thực hiện khát vọng Việt Nam hùng cường. Tại Đại hội đã có rất nhiều người là cán bộ Đoàn; nguyên là cán bộ Đoàn đã được tín nhiệm trúng cử BCH Trung ương Đảng. “Đây là vinh dự dành cho tổ chức Đoàn chúng ta”, anh Tuấn nói.

Báo cáo tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy cho biết Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng được xây dựng bám sát 12 định hướng trong Văn kiện Đại hội Đảng, lựa chọn các nội dung, hoạt động Đoàn có thể thực hiện có hiệu quả; xây dựng các nhóm giải pháp cụ thể, có tính hành động cao. Trong đó, có 8 chương trình, 82 nhóm việc và 20 chỉ tiêu cụ thể.

Trong đó, chương trình hành động tập trung triển khai các nội dung: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam cho thanh thiếu nhi; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tham gia bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới; nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh thiếu niên về quốc phòng, an ninh; xung kích tham gia bảo vệ Tổ quốc; chăm lo, bảo vệ, bồi dưỡng trẻ em và nhi đồng; nâng cao hiệu quả công tác quốc tế thanh niên; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Các đại biểu Ủy viên BCH Trung ương Đoàn đóng góp ý kiến vào chương trình hành động.

Tại hội nghị các đại biểu đã thống nhất với dự thảo chương trình hành động và đề xuất nhiều giải pháp, chương trình mới có ý nghĩa thiết thực. Chị Đoàn Thị Thanh Tâm, Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái cho biết chương trình cần bổ sung về nội dung giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc người Việt Nam. “Đây là vấn đề hết sức quan trọng, đề nghị bổ sung giải pháp hoặc có thể đề án riêng tuổi trẻ Việt Nam tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”, chị Tâm nói.

PGS. TS Trần Xuân Bách đề xuất cần quan tâm đến chương trình đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ và bổ sung cơ chế kết nối, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm học tập, lan tỏa sáng kiến. Đặc biệt cần trang bị các kỹ năng cần thiết trong chuyển đổi số cho các đối tượng khác nhau để hội nhập và tìm việc làm.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng hoa chúc mừng các anh, chị được bầu vào BCH, BTVT Trung ương Đoàn khóa XI.

Kết luận Hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết chương trình hành động của Đoàn Thanh niên đã được chủ động xây dựng từ rất sớm, thể hiện tinh thần chủ động, xung kích của thanh niên. Bên cạnh đó, anh Tuấn cũng đồng ý với quan điểm của các đại biểu là cần quan tâm những nội hàm mới mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã bàn bạc, thảo luận như: khơi gợi khát vọng phát triển đất nước hùng cường; coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực, nguồn lực cho quá trình phát triển; tài năng trẻ là nguồn lực chất lượng cao… “Các chỉ tiêu cần có suy nghĩ đột phá hơn. Cách chúng ta tiếp cận và xây dựng chỉ tiêu đang tương đối an toàn và theo những vấn đề chúng ta đã làm được sau nửa nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc”, anh Tuấn nhấn mạnh.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng khẳng định sẽ sớm hoàn thiện chương trình hành động và ban hành sớm, để thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm, trách nhiệm của những người trẻ, của Đoàn trong việc sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống; đồng thời cũng là căn cứ, cơ sở thực hiện các nhiệm vụ, công việc mà Đảng giao cho thanh niên, tin tưởng kỳ vọng vào thế hệ trẻ.

Hội nghị đã tặng hoa chúc mừng anh Nguyễn Anh Tuấn và anh Bùi Quang Huy.

Hội nghị cũng đã bầu bổ sung 11 anh, chị vào Ban Chấp hành và 01 đại biểu vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Đăng Hải