Hội nghị điển hình tiên tiến cơ quan Trung ương Đoàn, giai đoạn 2015 - 2020

(CTG) Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; chiều nay 26/8/2020, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị điển hình tiên tiến cơ quan Trung ương Đoàn giai đoạn 2015-2020, với sự tham dự của 80 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động cơ quan Trung ương Đoàn.

 

Tham dự Hội nghị có ông Phạm Thanh Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đại diện lãnh đạo Công Đoàn Viên chức Việt Nam, đại diện Ban thi đua khen thưởng Trung ương…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Phạm Thanh Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giai đoạn 2014 - 2018.

TạHội nghị sẽ tổng kết phong trào thi đua yêu nước cơ quan Trung ương Đoàn giai đoạn 2015 - 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025; biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước cơ quan Trung ương Đoàn giai đoạn 2015 -2020; phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước cơ quan Trung ương Đoàn giai đoạn 2015 – 2020, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cho biết: Phong trào thi đua yêu nước của cơ quan Trung ương Đoàn đã được quan tâm chỉ đạo; bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, lần thứ XI và chủ đề công tác của từng năm để cụ thể về nội dung phong trào thi đua. Các nội dung phong trào thi đua yêu nước được Thủ trưởng cơ quan phát động tại Hội nghị điển hình tiên tiến cơ quan Trung ương Đoàn giai đoạn 2010 - 2015 đã được các ban, đơn vị triển khai có hiệu quả.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước cơ quan Trung ương Đoàn giai đoạn 2015 – 2020.

Trong 05 năm qua, việc triển khai phong trào thi đua yêu nước đã phát huy tác dụng to lớn góp phần vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, xây dựng cơ quan Trung ương Đoàn phát triển toàn diện. Các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn đoàn kết, vững mạnh, có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai rộng khắp, thiết thực hiệu quả, bền vững, sáng tạo phù hợp với từng đối tượng thanh niên.

Bên cạnh đó, công tác thi đua - khen thưởng trong cơ quan Trung ương Đoàn đã được thực hiện đảm bảo đúng tiêu chuẩn, dân chủ, công khai, công bằng, khách quan, có những đổi mới tích cực; về cơ bản đã dần khắc phục những hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng trước đây. Việc khen thưởng đối với công chức, viên chức và người lao động trực tiếp được quan tâm, chú trọng, qua đó động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được Nhà nước và Ban Bí thư Trung ương Đoàn khen thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Những tấm gương người tốt, việc tốt, các tập thể và cá nhân điển hình xuất sắc đã góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức vươn lên lập những thành tích mới của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng cơ quan Trung ương Đoàn, tổ chức Đoàn ngày càng phát triển.

Đồng thời Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Trong năm năm tới (2020 - 2025), mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Trung ương Đoàn tiếp tục phát huy tinh thần “Tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo” thiết thực thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về thi đua yêu nước; nâng cao tính chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan Trung ương Đoàn và của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng cơ quan Trung ương Đoàn phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước trong giai đoạn mới.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao Bằng khen của Thủ tướng cho 1 tập thể và 2 cá nhân.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước trong toàn cơ quan Trung ương Đoàn, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn chú trọng phát động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong hệ thống tổ chức Đoàn và ngay tại cơ quan Trung ương Đoàn, xem đây là giải pháp hiệu quả để khơi dậy và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Đoàn; của đoàn viên thanh niên thiếu nhi hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Trong bối cảnh giai đoạn mới, yêu cầu công tác, nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, anh Lê Quốc Phong cho rằng: Các ban, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan cần tiếp tục phát huy tinh thần "Tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo" thiết thực thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để thực hiện mục tiêu trên, phong trào thi đua yêu nước cơ quan Trung ương Đoàn sẽ tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng; Đổi mới nội dung, phương thức triển khai phong trào thi đua góp phần thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng.

“Tiên phong và sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan giai đoạn 2020 - 2025, trọng tâm là tham mưu, triển khai thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII. Tiên phong trong thực hiện công tác và sáng tạo, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ do Ban Bí thư Trung ươngĐoàn, thủ trưởng cơ quan T.Ư Đoàn phân công", anh Phong nhấn mạnh.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước cơ quan Trung ương Đoàn giai đoạn 2015 – 2020.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, công chức, người lao động phải gương mẫu và bản lĩnh trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không "tự diễn biên", "tự chuyển hóa"; gương mẫu trong học tự học tập, trau dồi, nâng cao iến thức, kỹ năng nghiệp vụ, trong thực hiện nhiệm vụ của người cán bộ. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiệncacs cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức: "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo", "Cán bộ công chức viên chức nói không với tiêu cực"; gắn với phong trào ba trách nhiệm...".

"Một trong những bài học kinh nghiệm đán quý để thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước của cơ quan Trung ương Đoàn là đẩy mạnh giới thiệu các tấm gương điển hình. Đặc biệt, mỗi tấm gương sáng phải được nhiều người biết đến, nhiều người xem là hình mẫu và phấn đấu, rèn luyện. Tấm gương tiêu biểu phải có trách nhiệm tiêp tục rèn luyện và được quan tâm tạo điều kiện để rèn luyện, tiếp tục đạt nhiều thành tích mới, lôi cuốn, lan tỏa giá trị tích cực để nhiều người cùng thi đua, vươn lên trong công việc, cuộc sống”, anh Phong nói.

“Đoàn kết để tạo ra sức mạnh đi được xa và vững chắc. Từng cá nhân, đơn vị phải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu xây dựng tập thể, đơn vị phải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu xây dựng tập thể, xây dựng các chi, đảng bộ, các ban đơn vị, cũng như cơ quan Trung ương Đoàn vững mạnh”, Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong khẳng định.

Ông Phạm Thanh Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước khen thưởng cho các tập thể điển hình tiên tiến.

Hội nghị tiến hành biểu dương 09 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước cơ quan Trung ương Đoàn giai đoạn 2015 – 2020. Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giai đoạn 2014 - 2018.

Hải Đăng