Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn

(CTG) Ngày 26-5, tại đầu cầu TP Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến, với 65 điểm cầu tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và hơn 3.600 điểm cầu cấp huyện, cơ sở.

 

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Tham dự Hội nghị anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn; anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương; các ban, đơn vị Trung ương Đoàn.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các đại biểu nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu thông tin do các báo viên trao đổi, tăng cường thảo luận để làm rõ các vấn đề mà mình quan tâm, liên quan tới lĩnh vực công việc của mình…

“Thông qua Hội nghị lần này giúp các cán bộ chủ chốt nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt là các nội dung liên quan trực tiếp tới thanh niên và công tác thanh niên, trách nhiệm của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” anh Lâm nhấn mạnh.

Ngay sau hội nghị, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ đoàn sẽ tổ chức các hoạt động để đoàn viên nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, đồng thời tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội tới thanh niên; căn cứ Chương trình hành động của Trung ương Đoàn cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Trung ương Đoàn cũng xác định trong năm 2021 sẽ tổ chức Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và hành động của tuổi trẻ; đồng thời kiểm tra công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội của các cấp bộ đoàn trên cả nước.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề “Những vấn đề cốt lõi trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có liên quan trực tiếp đến Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề “Những vấn đề cốt lõi trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có liên quan trực tiếp đến Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam”; anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn báo cáo chuyên đề “Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn báo cáo chuyên đề “Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Chương trình hành động nêu trên gồm tám chương trình nhỏ, 55 nhóm nội dung, giải pháp và 13 chỉ tiêu, được xây dựng theo hướng bám sát và cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, tầm nhìn đã được Đại hội XIII của Đảng xác định; thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp bộ Đoàn trong thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Chương trình hành động có nhiều điểm mới, nổi bật là việc các chỉ tiêu đều được xây dựng cao hơn chỉ tiêu trung bình mà Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã xác lập. Các nội dung, giải pháp rất rõ nét, cụ thể, có phân công nhiệm vụ cho từng ban, đơn vị của Trung ương Đoàn tham mưu theo dõi, đôn đốc, cụ thể hóa và các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Các điểm cầu.

Đáng chú ý, Chương trình hành động đã xác lập các giải pháp cụ thể, riêng biệt đối với từng đối tượng thanh thiếu nhi, tạo môi trường phù hợp để tuổi trẻ tham gia thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, điển hình như: “Hằng năm, hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 50 nghìn ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên”; “100% các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc hằng năm có hoạt động nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi cấp tỉnh”.

Hải Đăng