Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Sáng 12/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tuyến.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính Ban Tuyên giáo Trung ương là Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực và Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hội nghị trực tuyến được tổ chức tại 4097 điểm cầu trên cả nước với tổng số 157.589 đại biểu, trong đó có 3 điểm cầu Trung ương, 65 điểm cầu cấp tỉnh, 635 điểm cầu cấp huyện và 3394 điểm cầu cấp cơ sở.

Tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo nhanh kết quả nội dung, chương trình làm việc củaHội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả nội dung, chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, từ ngày 04/5/2022 đến ngày 10/5/2022, tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 5 để thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

 

Các điểm cầu Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022 thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII 

Tham dự hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến của Trung ương Đoàn có các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn, cùng toàn thể đảng viên các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Trung ương Đoàn

Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện: Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới".

Tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn cũng thông báo về việc BCH Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2022 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về định hướng công tác tuyên truyền, đồng chí Lại Xuân Môn cho biết, sau Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5 khóa XIII, Ban Tuyên giáo Trung ương đã định hướng thông tin nhanh nội dung ngắn gọn, nhanh về kết quả Hội nghị. Căn cứ vào thông báo nhanh về kết quả Hội nghị, lưu ý các đồng chí báo cáo viên tham mưu, chỉ đạo, triển khai tại ngành để tuyên truyền kết quả trọng tâm Hội nghị đến đông đảo cán bộ đảng viên.

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn cụ thể học tập, quán triệt tuyên truyền triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII và một số nội dung sự kiện lớn, sự kiện quan trọng, tuyên truyền 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hùng; tuyên truyền các sự kiện đối ngoại quan trọng: Tuyên truyền Đại hội thể thao đông nam á lần thứ 31, tuyên truyền chuyến công tác thăm và làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, Liên hợp quốc từ ngày 11-17/5; tuyên truyền chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; tuyên truyền quán triệt 1 số nội dung quan trọng khác như kết quả phát triển kinh tế, xã hội quý I/2022, chương trình phục hồi, quy định 60 năm của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.../.

Theo ĐTN