Hội Sinh viên Việt Nam kiện toàn nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban thư ký và Ban Kiểm tra khoá X

(CTG) Chiều 16/3, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 khóa X. Dự và chủ trì có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và đồng chí Hồ Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam.

 

Trong thời gian 1/2 ngày các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến 6 nội dung: dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo kết quả thực hiện Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội; đề xuất sửa đổi Điều lệ Hội, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam; Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X; Đề án đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Kế hoạch tổng kết Phong trào “Sinh viên 5 tốt”; Chương trình “Tư vấn, hỗ trợ sinh viên”; Chương trình “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh”; Đề án Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra, Phó Chủ tịch, Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI.

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận, góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị và và đề án nhân sự trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI.

Đồng chí Trần Trọng Nguyên, Phó Trưởng ban Ban Thanh niên Công an nhân dân kiến nghị Dự thảo Báo cáo Chính trị bổ sung thêm thông tin, hoạt động để có sự bao quát về cơ cấu tổ chức Hội.

Theo đồng chí Trần Trọng Nguyên, cần bổ sung việc đề cập vai trò của sinh viên tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng trong việc rèn luyện đạo đức của sinh viên; đánh giá các mô hình mới, hình thức kết nối lan tỏa trong học sinh sinh viên; đánh giá việc đào tạo, rèn luyện sinh viên quốc tế đang học tập tại Việt Nam. Đồng thời, cần đẩy mạnh hỗ trợ sinh viên trong lập thân lập nghiệp; có các chỉ tiêu, hoạt động cụ thể tạo kết nối để sinh viên tiếp cận cơ hội việc làm ngay trên ghế nhà trường, sau khi ra trường.

"Sinh viên sau khi tiên phong trong học tập, sáng tạo tình nguyện là lập thân lập nghiệp. Nên chăng cần có thành tố để sinh viên hướng tới nội dung này vì phong trào nào hỗ trợ sinh viên thì cuối cùng cũng là giúp sinh viên tiệm cận được yêu cầu của thị trường", đồng chí Trần Trọng Nguyên nói.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La đề nghị bổ sung thêm thành tố khởi nghiệp vào khẩu hiệu hành động nhiệm kỳ XI “Sinh viên Việt Nam bản lĩnh, khát vọng, tiên phong học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”.

 

 

Theo đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, chương trình khởi nghiệp của sinh viên sẽ tạo ra nguồn lao động lớn, phần đông là người trẻ.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam cho biết các ý kiến đóng góp được tổng hợp tiếp thu và đưa vào dự thảo báo cáo chính trị để tiếp tục xin ý kiến hoàn thiện trình tại đại hội; đồng thời trao đổi các vấn đề về cơ hội việc làm, nhân sự đại hội, chuyển đổi số.

 

 

Đồng chí Nguyễn Minh Triết cho hay, trong thời gian tới Hội sẽ có đánh giá khảo sát về việc làm của sinh viên để có giải pháp tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận việc làm ngay từ khi học. Về nhân sự đại hội, nhiệm kỳ này sẽ tạo điều kiện tốt nhất để chủ tịch Hội Sinh viên các trường tham gia ban chấp hành. “Nhiệm kỳ này khuyến khích tăng số lượng nhân sự tham gia ban chấp hành là sinh viên”.

Về việc chuyển đổi số đối với công tác Hội và phong trào học sinh sinh viên, trong đó có xây dựng App Sinh viên Việt Nam, đồng chí Nguyễn Minh Triết cho biết: Hội Sinh viên sẽ “đi trước một bước” để xây dựng, phát triển app Sinh viên Việt Nam với định hướng lấy người dùng là sinh viên, hội viên làm trọng tâm.

Việc xây dựng App không chỉ dừng lại số hóa quản lý hội viên, các hoạt động từ trực tiếp sang trực tuyến mà còn mở rộng, tập hợp, đoàn kết, tổ chức nhiều hoạt động hơn trong sinh viên.

Tại Hội nghị tiến hành công tác kiện toàn 8 nhân sự tham gia Ban Chấp hành; 01 nhân sự tham gia Ban Thư ký; 02 nhân sự tham gia Ban Kiểm tra T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa X./.

Trung Ương Đoàn