Hơn 19 ngàn ý tưởng, sáng kiến được đoàn viên, thanh niên đề xuất

(CTG) Trong tuần 4 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020, các đội hình tình nguyện Tiếp sức mùa thi, Mùa hè Xanh, Hành quân Xanh, Hoa phượng Đỏ, Kỳ nghỉ Hồng đã triển khai và thực hiện nhiều công trình phần việc. Đồng thời, công tác xây dựng Đảng và củng cố tổ chức Đoàn, Hội được thực hiện với nhiều chi Đoàn, chi Hội được thành lập, các công trình cấp tỉnh tiếp tục được triển khai rộng khắp.