[Infographic] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ nhất

(CTG) Diễn ra từ ngày 7 đến 14/2/1950 tại xã Cao Văn (huyện Đại Từ, Thái Nguyên), Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ nhất (khi đó có tên gọi Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam) có 400 đại biểu tham dự với chủ đề “Chiến đấu và xây dựng tương lai”. Phát huy thành công Đại hội, hàng chục nghìn nam, nữ thanh niên đã xung phong, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954.

 

Theo ND