[Infographic] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V

(CTG) Diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 27 đến 30/11/1987, Đại hội có 750 đại biểu tham dự. Với việc phát động phong trào “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ V là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của thế hệ trẻ trong công cuộc đổi mới, là kỳ Đại hội của hành động vì tương lai, hạnh phúc của nhân dân.