Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ nhất, khóa XII

Tại Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ nhất, khóa XII, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết hội nghị có nhiệm vụ rất quan trọng, có tính chất quyết định nền tảng về các nhiệm vụ của nhiệm kỳ.

Sáng 9.1, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ nhất, khóa XII khai mạc dưới sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ nhất, khóa XII có nhiệm vụ giải quyết công việc thường niên của năm 2022: tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; quyết định các danh hiệu thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2022…

Anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Ngọc Lương chủ trì hội nghị

Bên cạnh đó, hội nghị còn có nhiệm vụ rất quan trọng, có tính chất quyết định nền tảng về các nhiệm vụ của nhiệm kỳ: chương trình làm việc toàn khóa của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa XII; phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa XII; kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII…

Với khối lượng công việc lớn và quan trọng như vậy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị các Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn phát huy tinh thần làm việc trách nhiệm, khoa học để hoàn thành các nội dung của hội nghị với chất lượng cao nhất.

 Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ nhất ‘có nhiệm vụ rất quan trọng’ - ảnh 2

Chị Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn Hà Nội thảo luận tại hội nghị

Diễn ra trong 1 buổi sáng, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ nhất, khóa XII thảo luận, cho ý kiến về: chương trình làm việc toàn khóa của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa XII; phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa XII; kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; quyết định các danh hiệu thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2022.

Hội nghị cho ý kiến trình Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 2, khóa XII các nội dung: quy chế làm việc của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII; quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn khóa XII; chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII.

 Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ nhất ‘có nhiệm vụ rất quan trọng’ - ảnh 3

Chị Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang nêu ý kiến tại hội nghị

Hội nghị cũng cho ý kiến về báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (tiếp thu, hoàn chỉnh); chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2022; chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.

Theo TTO