Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ sáu, khoá XII

(CTG) Sáng nay 23/4, tại Hà Nội, đã khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ sáu, khoá XII. Anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Quang cảnh Hội nghị.

Cùng dự có anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; cùng các anh, chị Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn khoá XII.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, thực hiện chương trình làm việc toàn khoá, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ sáu, khoá XII tập trung thảo luận, cho ý kiến về 4 nhóm nội dung. Bốn nội dung thảo luận tại Hội nghi, gồm: dự thảo kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; sửa đổi Quy chế Thi đua - Khen thưởng nhiệm kỳ 2022 – 2027; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá X về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; dự thảo Báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; dự thảo Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (sửa đổi, bổ sung).

Đối với dự thảo kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Bí thư thứ nhất Bùi QuangHuy cho biết, năm 2025 sẽ triển khai sơ kết giữa nhiệm kỳ. Đây là nội dung quan trọng nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, cũng như tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Vì thế, cần phải có sự chuẩn bị chu đáo nhất để tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ. Trong đó, các tỉnh, thành Đoàn tập trung đánh giá kết quả đạt được trên các mặt công tác, 12 chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ đột phá nhiệm kỳ, xem nội dung nào đã thực hiện tốt, nội dung nào còn hạn chế cần tăng tốc về đích. Từ đó, có thế có những đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu, nội dung thực hiện sao cho phù hợp, khoa học đạt hiệu quả cao nhất, không chạy theo hình thức.

Anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam chủ trì hội nghị.

Về nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá X về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. “Đây là một nội dung rất quan trọng và là khối đối tượng đặc thù, đóng vai trò, động lực trong phát triển kinh tế. Đoàn viên, thanh niên trong khối này rất lớn. Tuy thời gian qua, công tác mở rộng, đoàn kết tập hợp đoàn viên, thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt được những kết quả nhất định nhưng vẫn còn tồn tại, hạn chế”, anh Huy nhấn mạnh.

Bí thư thứ nhất Bùi Quang Huy đề nghị các đại biểu Ban Thường vụ tập trung ý kiến, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, đặc biệt là đề ra được giải pháp đoàn kết tập hợp thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Với những nội dung quan trọng nêu trên diễn ra trong một buổi sáng, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy mong rằng các anh, chị trong Ban Thường vụ tập trung làm việc nghiêm túc, khoa học để Hội nghị đạt được kết quả tốt.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hội nghị lần này sẽ cho ý kiến vào các nội dung như: Dự thảo Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; sửa đổi Quy chế Thi đua - Khen thưởng nhiệm kỳ 2022 – 2027; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá X về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; dự thảo Báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Trong đó, đa số các đại biểu nhất trí với các tờ trình về các nội dung liên quan. Về việc thực hiện Nghị quyết 03, các đại biểu đề nghị bổ sung nguyên nhân của hạn chế là do cơ chế chính sách dành cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội kiêm nhiệm nói chung và tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước nói riêng chưa có, nên cũng ảnh hưởng đến tâm lý, khó thu hút thanh niên công nhân tham gia vào ban chấp hành, giữ các chức vụ trong tổ chức Đoàn.

Các đại biểu còn đề nghị bổ sung nguyên nhân việc nhiều doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng cũng dẫn đến khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng phát triển tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Sau khi thảo luận cho ý kiến, hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ sáu, khóa XII.

CTG