Khánh Hòa: Hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương

(CTG) Theo đại diện Tỉnh Đoàn cho biết, tính đến thời điểm hiện tại đã có 21/21 đơn vị tổ chức thành công Đại hội, đạt tỷ lệ 100%, tổng số Đoàn cấp huyện và tương đương đã bầu ra 429 đại biểu tham gia Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện và tương đương.

 

Theo thông tin từ Tỉnh Đoàn cho biết, đã hoàn thành 100% Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2022 - 2027 sớm hơn tiến độ Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề ra trước ngày 10/7/2022.

Đến nay đã có 21/21 đơn vị tổ chức thành công Đại hội, đạt tỷ lệ 100%, tổng số Đoàn cấp huyện và tương đương đã bầu ra 429 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện và tương đương. Công tác bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội là 6/21 đơn vị, đạt tỷ lệ 28% vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra là 20%. Độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện đảm bảo theo quy định không quá 30 tuổi.

Tỉnh Đoàn Khánh Hòa được Ban Bí thư Trung ương Đoàn lựa chọn là đơn vị Đại hội điểm cấp tỉnh của Trung ương khu vực Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, do đó việc chỉ đạo Đại hội Đoàn đã được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với các cơ sở Đoàn gắn với việc xây dựng và ban hành các kế hoạch sớm để đảm bảo hoàn thành tiến độ Đại hội chung.

Qua đánh giá quá trình triển khai thực hiện, nhìn chung công tác Đại hội Đoàn tại các đơn vị được thực hiện theo đúng Quy định, Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

Theo anh Bùi Hoài Nam, Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa cho biết “Công tác xây dựng văn kiện Đại hội được đầu tư, tập trung lấy ý kiến của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên, các đồng chí nguyên cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, cán bộ phụ trách thiếu nhi trên toàn tỉnh. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được đầu tư, triển khai đồng bộ có hiệu quả bằng nhiều hình thức như tuyên truyền sinh động, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội để Đại hội Đoàn trở thành ngày hội lớn của Đoàn viên thanh niên địa phương. Công tác nhân sự chủ chốt Bí thư, Phó Bí thư các Huyện, Thị, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc và tương đương được cấp ủy địa phương, đơn vị và Tỉnh Đoàn phê duyệt đều cơ bản đảm bảo các điều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị và được đào tạo qua thực tiễn công tác đoàn nhiều năm, với bề dày kinh nghiệm và năng lực tổ chức hoạt động, phong trào”.

Sự thành công của Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2022 - 2027 cho thấy được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các cấp ủy, chính quyền tại các địa phương, đơn vị. Là tiền đề quan trọng, góp phần vào thành công chung của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hoàng Vũ
Tỉnh Đoàn Khánh Hòa