Lai Châu: 33 thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh được tập huấn kĩ năng

(CTG) Ngày 04/8, tại Hội trường khách sạn Mường Thanh, TP Lai Châu, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Lai Châu phối hợp với tổ chức Plan, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tập huấn cho 33 thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh Lai Châu.

 

Thành viên Hội đồng trẻ em thực hành kỹ năng làm việc nhóm.

Trong thời gian tập huấn 02 ngày, thành viên của Hội đồng trẻ em được các thầy, cô giới thiệu 06 chuyên đề về Hội đồng trẻ em - Xác định những việc cần làm của Hội đồng trẻ em; Tìm hiểu về Quyền trẻ em Quốc tế và Việt Nam; Vận hành Hội đồng trẻ em; Chính sách bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên của tổ chức Plan.

Qua hoạt động này các em học sinh được học và thực hành một số kỹ năng cơ bản như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập kế hoạch và làm việc độc lập, khả năng phát hiện và tổng hợp các vấn đề của trẻ em; rèn luyện kỹ năng tham gia các hoạt động xã hội; xây dựng phương án xử lý tình huống cụ thể trong cuộc sống cũng như xử lý những tình huống thực tế có thể xảy ra tại địa phương. Ngoài ra, các em còn được thảo luận bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của bản thân cũng như đại diện cho trẻ em tại địa phương thảo luận những vấn đề liên quan đến trẻ em.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Phạm Ngọc Đang đề nghị các thành viên Hội đồng trẻ em sẽ phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, tham gia học tập nghiêm túc, lĩnh hội các kiến thức cơ bản do giảng viên hướng dẫn, chấp hành đầy đủ nội quy, quy định của lớp tập huấn đề ra; các đồng chí giảng viên bằng kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn của mình cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản nhất cũng như các hoạt động sinh hoạt tập thể để các em tiếp thu, vận dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Hội đồng trẻ em tỉnh Lai Châu được thành lập theo Quyết định số 571, ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Phê duyệt Đề án thành lập hội đồng trẻ em tỉnh Lai Châu, gồm có 33 em học sinh độ tuổi từ 9 đến dưới 16, có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và cuộc sống, có khả năng tư duy, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình tốt và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Hội đồng trẻ em tỉnh Lai Châu được thành lập với mục đích: Tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em tỉnh Lai Châu thực hiện quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật và Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em; Tăng cường sự tham gia của trẻ em tại gia đình, nhà trường, cộng đồng, trong việc thực hiện quyền tham gia của mình. Thông qua các kiến nghị, các hoạt động của trẻ em sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Tạo điều kiện cho trẻ em giao tiếp, vui chơi, giải trí lành mạnh, tăng cường sự tham gia của trẻ vào các vấn đề về trẻ em và hoạt động truyền thông vận động chính sách có lợi cho trẻ em tại các địa phương; Giúp trẻ em nói lên ý kiến, nguyện vọng; đồng thời, giúp các cơ quan, tổ chức có liên quan đến trẻ em hoàn thiện quá trình xây dựng luật pháp, chính sách về trẻ em.

Hội nghị tập huấn cho thành viên Hội đồng trẻ em năm 2020 là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em đồng thời định hướng hoạt động Hội đồng trẻ em cấp tỉnh trong thời gian tới, qua đó nâng cao năng lực của mỗi thành viên Hội đồng trẻ em. Đặc biệt là kiến thức về quyền trẻ em, các luật pháp, chính sách liên quan đến trẻ em./.

Lưu Hiền
Tỉnh Đoàn Lai Châu