Lâm Đồng: Ngày gửi tiền tiết kiệm - Chung tay vì người nghèo

(CTG) Tính đến ngày 22/2/2021, tại 12 điểm giao dịch trong toàn tỉnh đã có hơn 1470 lượt người tham gia gửi tiết kiệm với tổng số tiền gửi tiết kiệm là 27,448 tỷ đồng (trong đó, có 208 lượt gửi là đoàn viên thanh niên với số tiền gửi tiết kiệm là 1,987 tỷ đồng).

 

Nhằm thay đổi thói quen tín ngưỡng mua vàng tích trữ của người dân vào Ngày vía Thần Tài, tạo cơ hội cho người nghèo được dễ dàng tiếp cận, thụ hưởng nguồn vốn vay ưu đãi, truyền thông về chức năng huy động vốn của Ngân hàng chính sách đến cộng đồng, ngày 19/2/2021, Tỉnh đoàn - Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh - các Hội - Đoàn thể trong tỉnh tổ chức “Ngày gửi tiền tiết kiệm - Chung tay vì người nghèo” với sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ chuyên trách các Hội - Đoàn thể, đoàn viên, thanh niên và người dân trong toàn tỉnh.

Theo đó, mức tiền gửi tối thiểu được phát động là 1.000.000 đồng/sổ, mức tối đa tùy khả năng mỗi người dân…Tính đến ngày 22/2/2021, tại 12 điểm giao dịch trong toàn tỉnh đã có hơn 1470 lượt người tham gia gửi tiết kiệm với tổng số tiền gửi tiết kiệm là 27,448 tỷ đồng, trong đó có 208 lượt gửi là đoàn viên thanh niên với số tiền gửi tiết kiệm là 1,987 tỷ đồng.

Đây là hoạt động mang đầy ý nghĩa nhân văn, phát huy tinh thần cộng đồng trách nhiệm, huy động sức dân, giúp đỡ thêm nhiều hộ nghèo, hộ qua đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh, sinh viên được vay vốn ưu đãi thoát nghèo, ổn định cuộc sống, yên tâm học tập, phát triển kinh tế, đồng thời góp phần tăng trưởng dư nợ ủy thác trong tỉnh vào thời gian tới./.

Mỹ Dung
Tỉnh Đoàn Lâm Đồng