Lấy ý kiến về chủ đề Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024

(CTG) Hướng tới Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ II, năm 2024, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức lấy ý kiến trẻ em về chủ đề của phiên họp.

Theo đó, 6 chủ đề được T.Ư ĐoànHội đồng Đội T.Ư tổ chức lấy ý kiến của trẻ em trên toàn quốc, gồm: phòng chống bạo lực học đường, tạo môi trường an toàn cho trẻ em trong trường học; đảm bảo an toàn và phát triển toàn diện cho trẻ em trong môi trường gia đình; phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích trong môi trường học đường; đảm bảo quyền vui chơi, giải trí của trẻ em; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho trẻ em; bổn phận của trẻ em đối với gia đình, nhà trường, xã hội, đất nước và với bản thân trẻ em.

Lấy ý kiến về chủ đề Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024 ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh cùng các đại biểu thiếu nhi tham gia Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ I, năm 2023

Ngoài 6 chủ đề nêu trên, trẻ em cũng có thể bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về chủ đề khác của phiên họp.

Thông tin từ Hội đồng Đội T.Ư, đến ngày 14/4 đã có hơn 260.000 trẻ em trên toàn quốc tham gia bình chọn chủ đề Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II, năm 2024 qua phiếu khảo sát trực tuyến. Được biết, phiếu khảo sát trực tuyến sẽ tiếp tục được mở đến hết ngày 30/4/2024.

Thiếu nhi trên cả nước cùng tham gia bình chọn chủ đề Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II, năm 2024 bằng cách quét mã QR:

Lấy ý kiến về chủ đề Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024 ảnh 2

Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2023, do T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức nhằm tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.

263 đại biểu thiếu nhi trên toàn quốc tham gia Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ I đã thảo luận về 2 chủ đề: Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng; Phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em.

Theo TP