Lễ phát động chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” năm 2023

(CTG) Ngày 01/3, tại Trường Phổ thông Liên cấp Phenikaa, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với đơ vị tổ chức Lễ phát động chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” năm 2023.