Lịch đánh giá năng lực của Trường đại học Sư phạm Hà Nội

(CTG) Kỳ thi Đánh giá năng lực của Trường đại học Sư phạm Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 11/5. Thí sinh tham gia các ca thi theo các khung giờ trong ngày.

Trường đại học Sư phạm Hà Nội (Ảnh: L.H)
Trường đại học Sư phạm Hà Nội (Ảnh: L.H)

Lịch thi chính thức kỳ thi Đánh giá năng lực của Trường đại học Sư phạm Hà Nội theo ca vào ngày 11/5 như sau:

Lịch đánh giá năng lực của Trường đại học Sư phạm Hà Nội ảnh 1
Giờ thi chính thức theo ca kỳ thi Đánh giá năng lực của Trường đại học Sư phạm Hà Nội

Trường đại học Sư phạm Hà Nội lưu ý thí sinh có mặt tại điểm thi 30 phút trước ca thi đã đăng ký để làm thủ tục dự thi.

 

Nhà trường cho biết, việc xếp phòng thi theo nguyên tắc bảo đảm thí sinh làm bài tại duy nhất một phòng thi, không phải di chuyển sang phòng thi, địa điểm thi khác để thực hiện bài thi của môn thi khác, ở ca thi tiếp theo.

Kỳ Đánh giá năng lực của Trường đại học Sư phạm Hà Nội cung cấp kết quả để các cơ sở giáo dục đại học làm căn cứ tuyển sinh đại học chính quy. Đến nay, đã có các cơ sở giáo dục đại học sau công nhận và sử dụng kết quả Đánh giá năng lực của Trường đại học Sư phạm Hà Nội để xét tuyển đại học chính quy: Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Sư phạm - Đại học Huế, Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Trường đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Trường đại học Vinh, Trường đại học Quy Nhơn, Trường đại học Y Dược Thái Bình.