Long An: Tiếp tục nhân rộng các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 10/5, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Đình Cán làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp đoàn giám sát có đồng chí Trần Hải Phú – Phó Bí thư Phụ trách Tỉnh đoàn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và đại diện các cơ sở.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Đình Cán- trưởng Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Từ năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành hơn 10 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW và hướng dẫn triển khai các Chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW toàn khóa và hàng năm trong hệ thống Đoàn toàn tỉnh.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng trong toàn Đoàn; trở thành nhu cầu tự thân của tuổi trẻ. Các chuyên đề học tập hằng năm dành cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên được triển khai thông qua nhiều hình thức, đặc biệt trên mạng xã hội. Các đợt sinh hoạt chính trị toàn Đoàn nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc, 80 năm ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước diễn ra sôi nổi, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong tuổi trẻ toàn tỉnh. Mô hình tủ sách, chuyên trang online “Theo dấu chân Bác”, “Lời Bác dạy ngày này năm xưa” và “Bác Hồ với thanh thiếu nhi” được duy trì và nhân rộng. Việc tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp được tổ chức định kỳ. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng các kế hoạch phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy tuyên truyền tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng khối đối tượng thanh thiếu nhi.

Qua phong trào thực tiễn, nhiều mô hình, cách làm hay của các cơ sở Đoàn tiếp tục được duy trì và nhân rộng như: “ATM gạo”, mô hình “Bách hóa 0 đồng”, “Tủ quần áo 0 đồng”; công trình thanh niên “Tuổi trẻ Long An xung kích chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh”. Ngoài ra, mô hình tủ sách, chuyên trang online “Theo dấu chân Bác”, “Lời Bác dạy ngày này năm xưa” và “Bác Hồ với thanh thiếu nhi” được duy trì và nhân rộng.

Thông qua những mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả từng bước giúp cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên ngày càng thấm nhuần nội dung về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa, giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, từ đó, nâng cao ý thức và thái độ tích cực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ Đoàn, Đoàn viên, thanh niên. 

Trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Đình Cán đề nghị, Tỉnh đoàn cần triển khai sâu rộng, xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn; tăng cường công tác thông tin tuyền truyền các hoạt động Đoàn bằng nhiều hình thức. Đồng thời, kịp thời nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, tạo môi trường giáo dục thanh thiếu nhi theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Theo ĐTN