Nghệ An: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW tại huyện Quế Phong

(CTG) Ngày 21/11/2022, Đoàn giám sát Tỉnh Đoàn Nghệ An do anh Trần Linh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Phong về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ-TW ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

 

Làm việc với đoàn có ông Sầm Văn Duyệt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện, Đảng ủy xã Mường Nọc; BTV Huyện đoàn, Đoàn xã Mường Nọc

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo, huyện Quế Phong hiện có hơn 18.000 thanh niên (chiếm tỷ lệ khoảng 25 % dân số và 40 % lực lượng lao động). Số đoàn viên thanh niên trong tập hợp 13.818 người, tỷ lệ tập hợp đạt 75,3%, trong đó đoàn viên là 3.629 người với 25 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục tăng trưởng; quốc phòng- an ninh luôn được giữ vững; hệ thống chính trị không ngừng được tăng cường và củng cố; đời sống của đồng bào và nhân dân các dân tộc tiếp tục được cải thiện. Cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội ngày càng quan tâm đến công tác thanh niên.

Trong những năm qua, việc thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác thanh niên trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng hoạt động các phong trào thanh niên ngày càng nâng cao. Việc học tập, quán triệt và phổ biến Nghị quyết số 25-NQ/TW được triển khai đồng bộ, nghiêm túc; 83,43% đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, 93,04 tổ chức Đảng trực thuộc đã quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trên địa bàn. Trong giai đoạn 2008 - 2020 đã tổ chức 03 cuộc gặp gỡ đối thoại giữa cấp ủy với thanh niên.

Đại bộ phận đoàn viên, thanh niên đều ý thức được trách nhiệm của mình đối với đất nước, quê hương, xung kích, tình nguyện đảm nhận những việc mới, việc khó, xứng đáng với truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước. Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng thảo luận về một số vấn đề: xây dựng và nâng cao các thiết chế văn hóa giải trí cho thanh thiếu nhi; kinh phí hoạt động cho các chi đoàn; đổi mới phương thức tập hợp thanh niên; triển khai nguồn vốn ủy thác, công tác giáo dục pháp luật cho thanh niên…

Phát biểu kết luận, anh Trần Linh – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy; sự hỗ trợ của các ban Đảng; công tác phối hợp của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên hoạt động. Đề nghị BTV Huyện ủy quan tâm chỉ đạo các cấp ủy địa phương thường xuyên quan tâm hơn nữa đến công tác Đoàn và phong trào TTN; tạo cơ chế, cơ hội cho thanh niên tham gia đảm nhận các công trình, phần việc gắn với phát triển kinh tế xã hội; quan tâm chăm lo đến đối tượng học sinh đặc biệt là tình trạng học sinh bỏ học sau dịp Tết, hè, tảo hôn; quan tâm triển khai Luật Thanh niên; chuẩn hóa, trẻ hóa đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được cấp ủy giao phó.

Quang Huy
Tỉnh Đoàn Nghệ An