Nghệ An: Giúp cán bộ, công chức trẻ hiểu rõ về giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới

(CTG) Ngày 26/3, BTV Tỉnh Đoàn chỉ đạo Đoàn khối các Cơ quan Tỉnh tổ chức Diễn đàn “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong khối các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập” với 4 tiêu chí “khát vọng - trách nhiệm - bản lĩnh - tinh thông”.

Tham dự chương trình có anh Thái Minh Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn; ông Chu Bá Long, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An; đại diện trong UV BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Tỉnh Đoàn Nghệ An; cùng cựu cán bộ các cơ sở Đoàn, Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh.

Toàn cảnh Diễn đàn “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong khối các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập”.

Sau 10 năm triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới" đã tạo sự chuyển biến sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng, học tập và lao động; nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu, xây dựng lớp thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, đóng góp sức trẻ, trí tuệ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với mục đích tạo sự chuyển biến sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng, học tập và lao động; nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu và gắn với việc thực hiện các tiêu chí chuẩn mực, đạo đức lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, cũng đặt ra yêu cầu là phải tìm ra những giá trị vừa phải mang tính đại chúng, phù hợp với phần đông thanh niên, vừa phải có tính mục tiêu và có tính cụ thể gắn với đặc thù cán bộ, công chức trẻ nói chung và cán bộ, công chức trẻ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An để thanh niên phấn đấu thực hiện.

Đại biểu Trần Thị Bảo Giang - Bí thư Chi đoàn Cục Quản lý thị trường cho rằng “Khát vọng” là sáng tạo, đổi mới, chiếm lĩnh tri thức, vươn lên góp sức xây dựng cơ quan, đơn vị, xây dựng quê hương, đất nước”… mỗi công chức trẻ “cần mạnh dạn nuôi dưỡng những khát vọng lớn lao hơn, khát vọng cống hiến cho cơ quan, đơn vị cho quê hương, đất nước, cho cộng đồng”…

Chia sẻ tại chương trình, Bí Thư đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Công Minh, cũng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các tiêu chí cần phù hợp với tình hình thực tiễn, kế thừa những giá trị truyền thống tốt đẹp, cũng như có sự tiếp thu những giá trị mới trong thời kỳ hội nhập; nội hàm phải logic, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ để có thể suy nghĩ và làm theo mọi lúc mọi nơi. Từ đó có được “bộ nhận diện” của cán bộ, công chức trẻ tỉnh Nghệ An.

“Trách nhiệm” là rèn luyện đạo đức công vụ, đạo đức cách mạng, có tinh thần trách nhiệm với công việc, với nhân dân, với bản thân hình thành nhân cách, thói quen của thành niên thời đại mới; Đồng thời cho rằng, cần tiếp tục phát động phong trào "3 trách nhiệm" chỉ rõ 3 yếu tố: “trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với nhân dân, trách nhiệm với chính mình” và với công việc trong Khối cán bộ công chức, viên chức, người lao động trẻ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, đại biểu Nguyễn Tuấn Anh - PBT Chi đoàn Sở GTVT chia sẻ tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, các ý kiến phát biểu tập trung chủ yếu vào xây dựng giá trị hình mẫu để đoàn viên, thanh niên hướng đến và làm theo, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ...

Đại biểu Nguyễn Như Ý - Bí thư Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: “Những người trẻ cần có trách nhiệm hơn với cộng đồng xã hội, tạo cho bản thân những giá trị và lẽ sống đẹp, phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản. Đồng chí cũng cho rằng tiêu chí “Bản lĩnh” là vững vàng, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trung thành với Đảng, với Tổ quốc; nắm rõ lý luận cách mạng và con đường xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay”.

Thay mặt BTV Tỉnh Đoàn, anh Thái Minh Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn ghi nhận việc lựa chọn 4 tiêu chí của diễn đàn là cán bộ, công chức trẻ Khối các cơ quan tỉnh đã xác định được để thời gian tới tập trung xây dựng. Đồng chí cũng nhấn mạnh, thời gian tới cần triển khai các phong trào hành động cách mạng của đoàn phù hợp với khối đối tượng của đoàn khối các cơ quan tỉnh để các tiêu chí này thực sự được xây dựng trên các cán bộ, công chức trẻ tỉnh Nghệ An, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông kỹ năng, nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững tin hội nhập”.

Ghi nhận những kết quả mà tuổi trẻ Khối cơ quan tỉnh đã và đang làm được trong thời gian qua, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Chu Bá Long cho rằng, cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới" thực sự đã để lại nhiều giá trị tốt đẹp, lan tỏa trong đời sống,... và cán bộ, công chức trẻ trong Khối ngày càng được tin yêu, tín nhiệm, giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, trở thành nguồn cán bộ trẻ dồi dào của Đảng, chính quyền và đoàn thể ở các cấp. Đồng thời đề nghị cần tăng cường giáo dục, tuyên truyền và tiếp tục có các diễn đàn, các hình thức để đoàn viên trao đổi, thể hiện quan điểm, nhìn nhận những tồ tại, hạn chết trong thực tiễn triển khai, cũng như có phương thức để đoàn viên tiếp cận, thấm nhuần những giá trị hình mẫu trên từng lĩnh vực; cần coi trọng giáo dục qua thực tiễn phong trào, lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp và bản thân các cơ sở Đoàn cũng cần có sự cụ thể các giá trị phù hợp với lĩnh vực công tác, với nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, bản thân mỗi đoàn viên Khối các cơ quan tỉnh phải luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, cầu tiến bộ; dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn; nuôi dưỡng khát vọng, phát huy trách nhiệm, nâng cao bản lĩnh và học tập, rèn luyện không ngừng nghỉ để thực sự tinh thông trên lĩnh vực nghề nghiệp, chức vụ, cương vị được giao”.

Đối với tiêu chí “Tinh thông”, đại biểu Phạm Thị Hồng Tuyết - Bí thư Chi đoàn Sở KH&CN cho rằng đó là “tinh thông nghiệp vụ, tinh thông kĩ năng xã hội và khả năng tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin, kho tri thức bao la vô tận của nhân loại, mạnh dạn tiếp cận, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số.

Dịp này, BTV Tỉnh Đoàn triển khai tổ chức Diễn đàn Xây dựng thanh niên thời kỳ mới năm 2023 với 05 khối đối tượng: Thanh niên nông thôn, thanh niên đô thị, thanh niên khối lực lượng vũ trang, thanh niên công nhân, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị Nghi Lộc, TP Vinh, Đoàn khối CCQ tỉnh, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh, Công an tỉnh.

Nguyễn Quỳnh
Tỉnh Đoàn Nghệ An