Nhiệm kỳ 2022-2027, xây dựng thế hệ thanh niên Phú Yên phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước

(CTG) Ngày 28/9, tại Nhà văn hóa Diên Hồng (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 đã khai mạc phiên trọng thể.

Dự Đại hội có đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên; đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn; cùng lãnh đạo tỉnh Phú Yên qua các thời kỳ; các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời của Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy, sự hỗ trợ, phối hợp của các sở ban ngành, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh; cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh đã ra sức phấn đấu, phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn tổ chức triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đạt được những kết quả quan trọng, đổi mới, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm tiên phong của tuổi trẻ trên nhiều mặt công tác, tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân và tuổi trẻ; thực hiện đạt và vượt 10/12 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX đề ra. Nổi bật là như: thực hiện 1.574 công trình, hơn 3.500 phần việc thanh niên; các cấp bộ Đoàn đã đồng hành, hỗ trợ thanh niên tiếp cận với các nguồn vốn từ Trung ương đến địa phương với số tiền 261.761 tỷ đồng; có 54.317 thanh niên ưu tú được kết nạp vào tổ chức Đoàn, 9.502 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 7.217 đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp Đảng.

 

Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Tường Lâm (ngoài cùng bên phải) trao tặng bức trướng cho Đại hội

 

Với khẩu hiện hành động “Tuổi trẻ Phú Yên đoàn kết - tiên phong - bản lĩnh - sáng tạo - phát triển”, nhiệm kỳ 2022-2027, Đại hội đã xác định mục tiêu, phương hướng cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027 là: Xây dựng thế hệ thanh niên Phú Yên phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong nhiệm kỳ này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phấn đấu có 100% cán bộ đoàn, đoàn viên; 80% thanh niên được học tập, quán triệt Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, chủ trương của Đoàn. Tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 2.200 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên. Mỗi tổ chức cơ sở Đoàn nhận đỡ đầu ít nhất một thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp bộ Đoàn phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giới thiệu 9.000 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam...  

 

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm, Thường trực Tỉnh ủy tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 25 đồng chí có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phan Xuân Hạnh – Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Yên cho hay, nhiệm kỳ qua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Phú Yên đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt, vai trò, vị thế của thanh niên được nâng lên rõ rệt. Hầu hết, các chỉ tiêu Đại hội lần thứ XIII đề ra đạt và vượt, nhiều chỉ tiêu vượt cao. Tuổi trẻ Phú Yên đã phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích vì cộng đồng, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đồng thời, tạo môi trường để ĐVTN rèn luyện, khẳng định, vị trí, vai trò trong xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục để tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

 

Quang cảnh Đại hội

 

Với khẩu hiệu “Đoàn kết - Tiên phong - Bản lĩnh - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027, xác định công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027 là xây dựng thế hệ thanh niên Phú Yên phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Đại Dương, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà tuổi trẻ Phú Yên đạt được trong nhiệm kỳ qua.

 

Tuổi trẻ Phú Yên phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích vì cộng đồng ảnh 3

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc và cụ thể hóa những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các chương trình hành động của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành những chủ trương công tác lớn của đoàn. Các cấp bộ đoàn cần tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc; cần chú ý xây dựng môi trường, điều kiện học tập, rèn luyện, lao động, giải trí để thanh niên phát triển toàn diện. Cùng với đó, đoàn thanh niên các cấp cần chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tường Lâm- Bí thư Trung ương Đoàn đã biểu dương và ghi nhận những thành tích mà các cấp bộ Đoàn tỉnh Phú Yên đạt được trong thời gian qua.

 

Tuổi trẻ Phú Yên phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích vì cộng đồng ảnh 4

Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Tường Lâm biểu dương và ghi nhận những thành tích mà các cấp bộ Đoàn tỉnh Phú Yên đạt được trong thời gian qua

 

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho rằng: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên cần phải là người định hướng, dẫn dắt, trợ sức thanh niên trên hành trình xác định lý tưởng, hiện thực hóa khát vọng bằng cách đa dạng hóa phương thức giáo dục, đổi mới từ nội dung đến hình thức; lựa chọn cách thức để thực hiện công tác giáo dục phù hợp với từng nhóm đối tượng thanh niên. Các cấp bộ Đoàn tỉnh cần có giải pháp để tập hợp và tổ chức thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tạo được cho thanh niên động lực, ham thích tham gia hoạt động của đoàn; chọn đúng việc để làm, làm đúng việc cần làm, làm có trọng tâm và để lại dấu ấn.

“Hiện nay, thanh niên trên địa bàn tỉnh Phú Yên chiếm hơn 20% dân số toàn tỉnh, là lực lượng giàu tiềm năng, sức sáng tạo, khả năng cống hiến. Vì vậy, các cấp bộ Đoàn ở Phú Yên cần có giải pháp để tập hợp và tổ chức thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Muốn như vậy, cần tạo được cho thanh niên động lực, ham thích tham gia hoạt động của Đoàn. Chúng ta chỉ có thể làm được điều đó khi thanh niên tìm thấy ở Đoàn những lợi ích thiết thân cho họ, đó là có được môi trường để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành” - Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2022-2027, Tỉnh Đoàn Phú Yên cần tiếp tục triển khai 3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên, nhưng những nội dung, giải pháp thực hiện phải được làm mới, bám sát vào tình hình thực tế của thanh niên, nắm chắc những định hướng lớn trong sự phát triển của tỉnh, khả năng của thanh niên để thiết kế hoạt động. Cần “Chọn đúng việc để làm, làm đúng việc cần làm, làm có trọng tâm và để lại dấu ấn”. “Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh cần không ngừng suy nghĩ để đổi mới phương thức, cách làm, tận dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn; phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức sáng tạo, các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của thanh niên để tham gia có hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà; cụ thể hóa Nghị quyết để xác lập các nội dung, hoạt động tham gia phát triển kinh tế biển, nhất là du lịch biển, đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo” để góp sức cùng tuổi trẻ và nhân dân cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”, đồng chí Nguyễn Tường Lâm lưu ý thêm.

Đại hội đã thảo luận đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn tỉnh Phú Yên lần thứ X, Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027; thảo luận chuyên đề về giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi như giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giải pháp nâng cao chất lượng các phong trào hành động cách mạng; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; giải pháp hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của thanh niên…

Đại hội đã bầu 31 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa X đã bầu đồng chí Lương Minh Tùng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khóa IX giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Võ Duy Kha, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khóa X; bầu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn gồm 09 đồng chí; bầu Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn khóa X gồm 07 đồng chí, đồng chí Võ Duy Kha bầu làm Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2022-2027. Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm 10 đại biểu và 03 đại biểu dự khuyết.

Dịp này, Trung ương Đoàn tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 25 đồng chí có nhiều đóng góp cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022; Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa X tặng quà cho 11 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn khóa IX không tiếp tục tham gia vào Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa X.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Tuổi trẻ Phú Yên phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích vì cộng đồng ảnh 5

Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của Đại hội

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Phú Yên khóa X, nhiệm kỳ 2022-2027

 

Tuổi trẻ Phú Yên phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích vì cộng đồng ảnh 7

Lãnh đạo Tỉnh ủy và lãnh đạo Trung ương Đoàn chúc mừng Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Phú Yên khóa X, nhiệm kỳ 2022-2027

Bảo Kính